Hurtigfil ut for asylsøkere som begår alvorlig kriminalitet

Asylsøkere blir stadig pågrepet i forbindelse med salg av narkotika. Dette gjelder særlig langs Akerselva i Oslo. Venstre foreslår nå hurtigfil ut av landet for asylsøkere som blir tatt for alvorlig kriminalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre viser til at Justisdepartementet skrev følgende på sin hjemmeside 1. april 2009:
«Asylsøkere som blir pågrepet for salg av narkotika, skal prioriteres i hele kjeden fra politiet, UDI og Politiets utlendingsenhet med henblikk på å avgjøre asylstatus og eventuelt rask utvisning.»

– Venstre støtter dette, men kan ikke se at dette fullt ut følges opp i praksis, sier partileder i Venstre Trine Skei Grande.

Derfor foreslår Venstre at det opprettes en hurtigfil ut av landet for asylsøkere som blir tatt for alvorlig kriminalitet.

Akerselva
Asylsøkere blir stadig pågrepet i forbindelse med salg av narkotika. Dette gjelder særlig langs Akerselva i Oslo. Flere av disse har ikke lovlig opphold i Norge, og dette er ofte personer som har søkt om asyl i et annet europeisk land.

Trine Skei Grande

– Flere av disse reiser imidlertid til Norge for å selge narkotika mens søknaden behandles i for eksempel Tyskland eller Frankrike. Dette er et misbruk av asylinstituttet og den frie bevegeligheten som gjelder i EØS-området, sier Skei Grande

Venstre viser til at leder ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen, i Aftenposten 1. juni 2008 bekrefter at stadig flere av de som selger narkotika langs Akerselva, er unge personer med minoritetsbakgrunn. Under en aksjon hvor politiet pågrep 34 selgere, var 29 utenlandske statsborgere, herunder 16 asylsøkere. Venstre er bekymret over disse tallene og har ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes i dag.

Dublin-avtalen
Dublin-regelverket gir anvisning på hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad fremmet i en medlemsstat av en borger av et tredjeland. Venstre støtter formålet med Dublin-regelverket, som først og fremst er å sikre at asylsøkere ikke blir henvist frem og tilbake mellom medlemsstatene uten å få sin asylsøknad behandlet. Likevel ser man enkelte uheldige følger av regelverket.

– I visse tilfeller er det liten vits i å sende en person tilbake til for eksempel Tyskland når vedkommende med stor sannsynlighet kommer tilbake innen 24 timer. I enkelte tilfeller mener derfor Venstre at det er bedre å realitetsbehandle asylsøknaden i Norge i stedet for å sende personen tilbake til førstesøkerlandet etter Dublin-regelverket, sier Skei Grande.

– Venstre foreslår derfor at det opprettes en «hurtigfil» for asylsøkere som blir tatt for alvorlig kriminalitet, slik at de kan få søknaden hurtigbehandlet i Norge, og deretter returneres til opprinnelseslandet ved avslag. Denne «hurtigfilen» må kunne benyttes som et alternativ til Dublin-behandling når personene flere ganger er arrestert for salg av narkotika, sier Skei Grande til NTB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**