—Høyre og Arbeiderpartiet svikter personvernet

I dag ble Høyre og Arbeiderpartiet enige om å innføre Datalagringsdirektivet i Norge. — Dette er en skuffende og trist dag for alle liberale krefter som vil ha et sterkere personvern. Det ligger an til at Datalagringsdirektivet blir vedtatt, og Høyre og Arbeiderpartiet er de skyldige, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Stopp DLD

Foto: Lars-Henrik

Høyre og Arbeiderpartiet ble i dag enige om å innføre Datalagringsdirektivet.

Trist dag for personvernet– Dette er en trist dag for personvernet og alle som hadde håpet at Høyre ville velge å finne løsninger som medførte at Datalagringsdirektivet ikke ble implementert, sier Trine Skei Grande.

Høyre og Arbeiderpartiet har bestemt seg for å akseptere datalagringsdirektivet (DLD). De går med dette over en grense. Direktivet bryter med prinsippet om at du ikke skal overvåkes dersom du ikke har gjort noe ulovlig. At lagringstiden blir på seks måneder i stedet for tolv er for Venstre helt uvesentlig.

— Jeg trodde Venstre og Høyre delte idealene om at det er borgerne som skal kontrollere staten og ikke omvendt. Høyre har sagt de skal beskutte de enkeltes privatliv, men svikter nå de borgerlige verdier. Venstre er ikke villig til å svikte menneskerettigheter og personvernets eksistens, sier Grande.

Mobiltelefon

Foto: Microsoft

Venstres motstand mot Datalagringsdirektivet startet allerede i 2006. Motstanden har vært begrunnet i rettsstatlige grunnverdier, samt borgernes ytringsfrihet og pressens kildevern. En lagring av alle borgeres kommunikasjon bryter med alle disse verdiene.

Les mer om Venstres motstand mot Datalagringsdirektivet

Ingen av de store bekymringene for næringslivet og personvernet er tatt til følge.

— Det såkalte næringspartiet Høyre svekker konkurranseevnen i telekombransjen, og det såkalte personvernspartiet Høyre ser ikke ut til å bry seg om at norske borgeres trafikkdata skal lagres i Romania. Personvernsforslagene deres kunne de fint foreslått uten å røre Datalagringsdirektivet. Dette er bare fasade for å redde ansikt. Det kan virke som hele prosessen har vært et spill for galleriet, sier Grande.

Venstres alternativ til DLD
Venstre har nylig levert inn forslag til Stortinget for å forbedre både politiets ressurser og personvernet uten å gå inn for lagring av alle norske borgeres trafikkdata. Det ser nå dårlig ut for å få til en mer fornuftsbasert tilnærming til kriminalitetsbekjempelse.

— Høyre gjør nå et verdivalg og kan ikke lenger kalle seg et liberaltkonservativt parti. Liberal er et hedersord forbeholdt de som faktisk bryr seg om individets frihet. Høyre er alltid velkommen til denne klubben, men dagens beslutning fra Høyre er bare trist. Veien tilbake er lang, avslutter Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**