Trond Kjeldås topper Venstres liste

På gårsdagens nominasjonsmøte i Svelvik Venstre ble Trond Kjeldås enstemmig valgt til lokallagets førstekandidat. På plassene etter følger Sonja Eidesmo, Thor Hallgrimsen og Christin Grillstad Prøis. Listen består av 4 kvinner og 5 menn og gjennomsnittsalderen på kandidatene er 42 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres lokallag i Svelvik ble stiftet i april i fjor og i nyere tid har Venstre stilt til lokalvalg i kommunen i 1971 og 2003.

— Vi har fått en svært god liste og jeg tror absolutt Venstre vil kunne tilføre kommunepolitikken noe nytt, kommenterte Trond Kjeldås etter møtet. Selv om ingen av oss som nå er nominert har lang erfaring fra politisk erfaring, ønsker vi å gjøre en innsats for å få Svelvik til å bli et godt sted å bo og etablere seg.

 Fra v.: Klaus Olstad, Sonja Eidesmo, Trond Kjeldås, Christin Grillstad Prøis, Inge Pettersen, Pål Eggen, Thor Hallgrimsen

Fra v.: Klaus Olstad, Sonja Eidesmo, Trond Kjeldås, Christin Grillstad Prøis, Inge Pettersen, Pål Eggen, Thor Hallgrimsen
Foto: Kåre Pettersen

Nå starter arbeidet med å fullføre programmet for lokallaget, og møtet valgte Klaus Olstad til å lede dette programarbeidet.

Les mer om nominasjonsmøtet og Svelvikspostens intervju med Trond Kjeldås på avisens nettsider her.

De fire øverste plassene på listen ble gitt stemmetillegg (kumulert) og Svelvik Venstres liste fikk følgende sammensetning:

1. Trond Kjeldås, Nøsterudveien, 3060 Svelvik
2. Sonja Eidesmo, Fossekleiva 10, 3075 Berger
3. Thor Hallgrimsen, Skjæraveien 5, 3060 Svelvik
4. Christin Grillstad Prøis, Sandsveien 52, 3075 Berger

5. Inge Pettersen, Kringsjåveien 4, 3075 Berger
6. Pål Eggen, Tangenveien 7, 3060 Svelvik
7. Klaus Olstad, Sandsveien 25, 3075 Berger
8. Gunn Hallgrimsen, Skjæraveien 5, 3060 Svelvik
9. Merethe Olstad, Sandsveien 25, 3075 Berger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**