Innkalling til Programmøte Eidsberg Venstre

Mandag 11. april 2011 kl 19.00 i kommunestyresalen på Heggin i Mysen avholder vi vårt programmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ventreprogram

Foto: www.venstre.no

Partiprogram for kommunestyreperioden 2011-2015 skal vedtas. Vi ønsker listekandidater og andre medlemmer velkommen.

God liste. Godt program. To viktige nøkler for et godt valg. I disse stramme kommuneøkonomiske tider er programarbeidet svært viktig, et godt og ansvarlig program skal vedtas.

Agenda;
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av protokollundertegnende.
4. Godkjenning av program for Eidsberg Venstre perioden 2011-2015.

Etter programmøtet avholdes vanlig medlemsmøte med aktuelle saker.

Utkast til program utsendes 4 dager før møtet for gjennomsyn. Endringsforslag mottas helst i forkant av møtet pr e-post til; [email protected]

Styret
v/ Leder Ingunn Herstad Hensel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**