Velferdsstaten skal gi alle like muligheter

Venstres landsmøte i Trondheim ble åpnet i dag med Trine Skei Grandes svært inspirerende tale som ble etterfulgt av generell debatt. Vestfold Venstres leder Hilmar Flatabø benyttet sin tale til å sette fokus på velferdsstaten og Venstres rolle i oppbyggingen av det vi i Venstre i dag med rette kan være stolte av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hilmar Flatabø på Landsmøtet 2011

Hilmar Flatabø på Landsmøtet 2011
Foto: Kåre Pettersen

-Vi skal ikke godta at Arbeiderpartiet hevder at kun de har kjempet fram velferdsstaten, sa Hilmar Flatabø i sin tale. Mange av de viktige grunnsteinene i vårt i vårt velferdssamfunn som f.eks. syketrygd og alderpensjon kan Venstre være stolte av.

-Når Arbeiderpartiet snakker om velferdsstaten så snakker de om et system som skal gjøre alle like. Når Venstre snakker om velferdsstaten snakker vi om et middel som skal gi alle like muligheter, fortsatte han.

– For Venstre har aldri systemet vært målet, men et middel for mennesker til å skape sitt liv. Vi setter folk først, sa Hilmar Flatabø fra talerstolen.

 Fra v.: Trygve Storrønningen, Helene Eriksen, Per Martin Berg og Karin Virik

Fra v.: Trygve Storrønningen, Helene Eriksen, Per Martin Berg og Karin Virik
Foto: Kåre Pettersen

På årets landsmøte har Vestfold en delegasjon på 8 delegater, og som består av Hilmar Flatabø (fylkesleder), Karin Virik (Sandefjord), Per Martin Berg (Sande), Trygve Storrønningen (Larvik), Suzy Christina S. Haugan (Tønsberg), Christine Blandhol (Unge Venstre) og Bjørn Danielsen (Tønsberg). I tillegg deltar Erna Ekenes Olsen og Kåre Pettersen fra fylkestingsgruppa som observatører.

 Fra v.: Hilmar Flatabø, Suzy Haugan, Bjørn Danielsen og Christine Blandhol

Fra v.: Hilmar Flatabø, Suzy Haugan, Bjørn Danielsen og Christine Blandhol
Foto: Kåre Pettersen

Trine Skei Grandes tale til landsmøtet kan du se og lese på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**