Gode Venstrevenner. Kjære landsmøte

Eg er ordførerkandidat i Kragerø i Telemark. Har 16 år i kommunepolitikken, inkludert 8 år i Plan og miljøutvalget og deri kampen for strandsona.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Solfrid Rui Slettebakken på landsmøtets talerstol

Solfrid Rui Slettebakken på landsmøtets talerstol

Verdiskapingsutvalget i Venstre har gjort en grundig god jobb.
Ideer om venturefond kan straks tas i bruk; i Kragerø og i Telemark.
Godt gjort er bedre enn godt sagt.

Trines tale i går var godt sagt. Ho inspirerte til tallet 311 i 2011. Medlemsøkningen i Venstre skulle dit.

I min omgangskrets hadde vi 10 — 10. Nå 11-11; dette betyr prosentvis CO2 reduksjon i året. Det var ikke tilfeldig at eg sov meg fram til Trondheim i en fin NSB kupe. Det er heller ikke tilfeldig at eg sykler eller går til jobben hver dag, uansett vær og føreforhold. Valg i hverdagen er viktig.
Godt gjort er bedre enn godt sagt.

Tida er overmoden. Viss vi skal klare å holde 2 graders målet, betyr dette ut fra nylige data fra professor i geofysikkk v /UiB, at vi må redusere utslippet med 3,6% pr år fom 2011. Men så er det valg. Vips! Der gikk det en valgperiode til. Da er vi i 2015. Da må vi redusere 5,9% pr år. Slik akselererer CO2 opphopingen i lufta, i havet, i tundraen og i isen samtidig mens vi akselererer tidspresset på oss som skal takle og gjøre noe for å redusere klimautslippet .
Tida er knapp og tida er overmoden.

Rett som det er tenker eg, politikere og det politiske system kan ikke løse klimautfordringene. Jasminrevolusjonen. Facebook revolusjonen. Aksjonspolitikk. Folk vil ta ansvar, folk vil ta del i demokrati, folk vil ta ansvar jfr Trines tale om folks vilje til å være miljøbevisst i sin hverdag. Folk først!

Velkommen til reformprogrammet som åpner for drivkraften som finns i markedet! Folk først.
Motoren som skal forsterke verdiskapingen innen grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, forskning og et åpent og inkluderende arbeidsliv, har en overordna føring;
1. Minst mulig IKKE fornybar ressurs
2. Mest mulig effektiv bruk av fornybare ressurser.
Det må stå som stempla i panna vår; enøk — enøk – enøk, ja, greit det, men og smarte, grønne næringer, fornybar — industri!

Venstre vil ikke bare vekst i økonomi, men og vekst i sosial trygghet, vekst i enkeltmenneskets frihet til å være skapende, sjef i eget liv, frihet til ansvar. Folk først! Det er verdiskaping det!

En liberal mulighet til å forene grønn vekst som også gir grønt vern. Framtida er for grønn verdiskaping og grønn vekst. Det er tid for handling. Folk vil. Venstre vil.

: Solfrid Rui Slettebakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**