Vi må tørre å provosere

Lørdag debatterte Landsmøtet temaet “Verdiskapning for framtidig velferd”. Vestfolds Karin Virik tok ordet og mente at Venstre måtte bli enda flinkere til å framheve sine gode løsninger for næringslivet. Hun tok fram sin egen Høyrestyrte kommune som et eksempel på hvor lite det satses på lokalt næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Karin Virik på Landsmøtet

Karin Virik på Landsmøtet
Foto: Kåre Pettersen

For få år siden lå Sandefjord høyt oppe på NHOs oversikt over næringsvennlige kommuner. Nå ligger kommunen på 101. plass, og når det gjelder attraktivitet som kommune gir det en flatterende 144 plass.

Det er ingen grunn til å juble over et øde og forlatt sentrum med tomme forretningslokaler. Hva gjør Høyreflertallet i bystyret for å stimulere til økt næringsliv, spurte Karin Virik i sitt innlegg, og konkluderte med at det var så godt som ingen ting.

Derfor må vi i Venstre bli tydeligere og provosere fram svar fra det øvrige politiske miljøet. Der hvor Venstre har en svært god, konkret og framtidsrettet næringspoltikk, mangler dette totalt hos mange av våre politiske motstandere, avsluttet hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**