700 besøk på 70 dager

Venstre fortsetter kampanjearbeidet med fokus på kunnskap. — Etter en høst med nærmere 1000 bedriftsbesøk vil vi i løpet av våren besøke 700 institusjoner og organisasjoner som jobber innenfor kunnskapssektoren, sier Terje Breivik, generalsekretær i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Terje Breivik

Foto: Rune Kongsro

For et lite land i en globalisert økonomi er kunnskap det viktigste å satse på. Det er gjennom kunnskap vi legger grunnlaget for framtidas demokrati og verdiskaping i Norge.

Avsparket for kampanjen vil stå i Trondheim i starten av april. — Vi vil bruke landsmøte som anledning til å sette hele organisasjonen i kampanjemodus og gjennomføre et felles avspark for et stort arbeid som skal avsluttes til sommeren, sier generalsekretæren.

Han fortsetter: – Vi vil ta i bruk samme modell som vi hadde i bedriftskampanjen med å invitere oss selv på besøk til de som jobber med kunnskapssektoren hver dag.

– Venstre er et parti som kjemper for kunnskapssamfunnet og er opptatt av at de beslutninger vi tar i dag ikke bare gjelder oss, men også legger grunnlaget for fremtidens generasjoner. Da må vi også være de som kjenner best hvor skoen trykker, hvor manglene er og hva som er de gode liberale svarene, påpeker Breivik.

Han viser til erfaringen fra bedriftskampanjen. — Høstens kampanje ga oss en bekreftelse på at politikken vår en ønskelig for bedriftseiere i Norge. I tillegg fikk vi økt troverdighet hos de som hver dag går på jobb for å videreutvikle sine bedrifter, drive verdiskapning og er opptatt av at deres rolle i lokalsamfunn blir tatt på alvor. Dette er av stor verdi for oss som ønsker å ta ombudsrollen for borgerne på alvor.

Fra sentralt ønsker vi å legger til rette for at medlemmene over hele landet skal besøke aktuelle organisasjoner i deres lokalsamfunn, og lytte til hvordan de opplever for eksempel skolehverdagen som lærer, vilkårene som forsker og mulighetene som bibliotekar.

– Vi står ovenfor et lokalvalg og det er viktig å se på kampanjearbeidet vårt som en forsmak på det. Nå har vi muligheten til å møte nye velgere, lytte til deres saker og være synlige lenge før den korte valgkampen er i gang. Lykke til, hilser generalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**