La lærere få være lærere

Under Venstres landsmøte i Trondheim 1-3. april ble Andebu Venstres ordførerkandidat Helene Eriksen intervjuet om hva hun vil vektlegge i skolen. På landsmøtet ble også Venstres valgkampord “Folk først” lansert, og her kan du se og høre hva førstekandidaten til Venstre legger i dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Helene Eriksen var en av de åtte delegatene fra Vestfold Venstre på landsmøtet i Trondheim.

 Fire av Vestfolds delegater, fra v.: Trygve Storrønningen, Helene Eriksen, Per Martin Berg og Karin Virik

Fire av Vestfolds delegater, fra v.: Trygve Storrønningen, Helene Eriksen, Per Martin Berg og Karin Virik
Foto: Kåre Pettersen

Landsmøtet behandlet blant annet næringspolitikk med temaet "Verdiskapning for framtidig velferd". I tillegg vedtok Venstres landsmøte uttalelser om "Kvalitet og verdighet for eldre", "Kollektivtrafikk, ikke kaos" og " En human innvandringspolitikk i Norge og Europa"

Også en uttalelse knyttet til Venstres nye valgkampord "Folk først" ble også debattert og vedtatt på årets møte i Trondheim.

Uttalelsen vektlegger de viktigste sakene for Venstre:
* En skole for kunnskap og like muligheter
* Et klimavennlig samfunn
* Et kreativt og nyskapende Norge
* Varm velferd når du trenger det

Nedenfor kan du se og høre Helene uttale seg om noen av de sakene hun brenner for.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**