Jan Erik Furunes er andre kandidat på lista til Rissa Venstre

Vi vil være med og utvikle Rissa i positiv retning, sier Jan Erik.
En av hans hjertesaker er nye skolebygg for Rissa og Stadsbygd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jan Erik Furunes

Ny skole
-Dette vil gi elevene flere valgmuligheter både når det gjelder fag og venner, og det vil gi skolen muligheter til å drive bedre tilpassa opplæring, sier Jan Erik Furunes.
-Et nytt skolebygg som tilfredsstiller kravene til godt innemiljø og universell utforming er det helt nødvendig å få på plass, mener Furunes.

Samarbeid onm næringsutvikling

-For øvrig er jeg opptatt av at Rissa, Leksvik og Trondheim samarbeider om næringsutvikling, og skal vi øke folketallet må vi få flere bedriftsetableringer i kommunen.
-Vi må satse på å finne attraktive sentrumsnære boområder som gjør at folk flytter til kommunen vår.

Tursti rundt Botn
-Jeg ønsker at vi satser på strategier som øker Rissas miljøverdier som bokommune med en bevisst
 forvaltning av natur og friluftslivstilbud, sier Furunes, og understreker at Venstre vil ha en bevisst satsing på bedre tilrettelegging ved badestrender og friluftsområder i alle deler av kommunen. Vi ønsker bedre informasjon og merking av turstier, skiløyper og sykkelruter. Tursti rundt Botn er noe vi vil arbeide for å realisere i neste periode. Skal vi nå disse målene trenger vi en friluftskonsulent i kommunen.
– Vi ønsker også å satse på Rissa Videregående skole som et varig og viktig videregående
 skoletilbud i kommunen.Den sosialliberale ideologien
Grunnen til at Jan Erik velger Venstre er at han er ideologisk enig i Venstres sosial-liberalistiske arv, som for hans del er inspirert av Hans Nielsen Hauge m.h.t. etikk, demokrati- og samarbeid samt næringsutvikling.
Oldefaren til Jan Erik var venstre-ordfører i Stjørna i mellomkrigsåra.

Bredt engasjement
Jan Erik er engasjert på mange områder, han er medlem i NOAS, Amnesty International og er hjelpeverge for mindreårige flyktninger.
Furunes sitter i fylkesstyret i Naturvernforbundet og er leder for
Naturvernforbundet i Rissa. 


Han jobber nå som lærer, er gift med Anne og har tre døtre. Jan Erik er allsidig, og har jobba både som herredsagronom/jordbrukssjef med miljøsaker og næringsutvikling, i tillegg til 8 år innen bistand i Afrika.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**