FOLK FØRST

Det kan bli vanskelig å sitte med makta i Vardø Kommune etter valget, sier Venstres førstekandidat Terje Soløy.
-Når valget er over, vil Vardø Kommune være belånt til langt over pipa. Derfor kan det bli særdeles vanskelig å utvikle kommunen videre, men vi kan likevel ikke la dette hindre oss i å tenke positivt sier Soløy, som bebuder at Venstre vil sette “Folk Først ” uansett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


-En liberal velferdspolitikk er en politikk som setter folk først, og som gir alle trygghet når det trengs. Venstre vil derfor fortsatt forsvare grunnmuren i velferdsstaten — like rettigheter for alle. Viktige velferdsoppgaver som styrket rusomsorg, eldreomsorg og psykiske helsetilbud, vil ha høy prioritet.
-Vi vil også tenke på fremtiden, der våre nåværende barn og unge vil sitte i førersetet. Skal vi få det til, må vi legge godt til rette for gode oppvekstvilkår for dagens barn og unge, sier ordførerkandidaten fra Venstre. Han legger til at næringsutvikling må til for å sikre en fremtidig god kommune å bo i, hvor fiskeri som primærnæring må være svært sentral.

Vardø

Foto: Terje Soløy

– Vi vil gjøre vårt beste for å finne gode samarbeidsløsninger i kommende periode, men vi skal kjempe for de Liberale verdier sier Terje Soløy. Han legger til som avslutning at folk først og en varm velferd for de som trenger det mest, det skal vi i Venstre uansett kjempe hardt for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**