Ja til flere skateboardramper

Et av forslagene jeg foreslo i budsjettkommentarene i bydelstyret i høst var å bedre ungdomstilbudet på Laksevåg. Forslaget var ganske enkelt; nemlig å opprette skikkelige skateboardramper i indre Laksevåg og i Loddefjord. Dette er et positivt og ikke spesielt dyrt forslag som hadde kommet flere ungdommer til gode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I likhet med de fleste budsjettkommentarene bydelstyret kom med, så ble de ikke lyttet til. Lenge har jeg etterlyst bedre tilbud til ungdommen på Laksevåg, men myndighetene i sentrum ser ikke ut til å ta dem alvorlig. Istedenfor å bidra, så legger de ned allerede eksisterende tilbud i området.

De personene som sitter i bystyret for Laksevåg bydel har knapt nok vært synlige når det gjelder slike tiltak.

Trond W. Tveiten

Foto: Ukjent

Jeg forstår at Monica Mæland krever full kontroll over sin bystyregruppe, men de har vel noen egne meninger også? Har de ikke det, bør dette absolutt få konsekvenser ved høstens valg.

Hvis jeg kommer inn i bystyret denne høsten er det å forbedre ungdomstilbudet på Laksevåg et av de tiltakene jeg kommer til å kjempe for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**