Flyktninger

Venstre støtter Regjeringens høringsforslag: Fylkesmannen tilviser flyktninger til kommunene. De øvrige partiene i kommunestyret (07.04.11) vil kun bli anmodet av direktoratet (IMDI) – for dermed å ha anledning til å si nei til flyktninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Begrunnelsen for Venstres standpunkt er denne: Den norske staten tar imot flyktninger via FN, og det organiseres dernest midlertidige asylmottak før flyktningene bosettes i kommunene. Fylkesmannens nye myndighet vil bety at kommunene i framtida ikke skal kunne si nei til flyktninger. Venstre mener således at den enkelte kommune må følge opp statens ansvar og politikk overfor flyktninger. Alle partiene ønsker at staten og Husbanken øker sine økonomiske bidrag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**