Kommunen sponser?

Formannskapet (mars 2011) har sponset RIL Fotball med 250.000. Frp sa nei til søknaden. Venstre har ikke medlemmer i formannskapet. Rådmannen ville (utenom budsjettet) bidra med 750.000 over tre år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Pengene tas utenom budsjettet fra det såkalte “grønt landsbyfond”. Sponsorstøtteten er tildelt uten at kommunen har noen prinsipper for hvordan man skal forholde seg til søknader om sponsorstøtte. Tidligere har formannskapet (februar 2010) med rådmannen i spissen avslått søknad fra RIL Volleyball. Denne gangen ble det ja fordi RIL Fotball angivelig har så mange treff på “google”, fotball er dermed populært.
Ordfører Tone Tvedt Nybø (krf) er sponsorsøkernes sikreste kort: Hun har ved de fire siste anledningene sagt ja til sponsorstøtte – uten at pengene finnes i budsjettet og uten grunnleggende politiske prisipper som bør ligge til grunn.
Venstre beklager mangelen på prisippdebatt som kan gjøre tildeling av sponsorpenger forutsigbar. Nylig har RIL Volleyball henvendt seg til kommunen med en tilsvarende søknad, og da vil man vel tro at ja til fotballen skaper presedens og dermed ja til volleyballen?!
Et viktig spørsmål hvor formannskapet unndrar seg diskusjon er følgende: Skal kommunen sponse bedriften RIL som har de friskeste og sunneste menneskene i sin beste alder? Og dernest: Hvem får ikke penger når noen får?
Populismen lever best når det nærmer seg valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**