Torsdagsklubben

Dette tilbudet er et glimrende aktivitetstilbud for eldre, og en stor honnør til de engasjerte og frivillige med Anne-Helen Myran i spissen, som har stått på og opprettholdt dette tilbudet, skriver Anne Jorid Gullbrekken i et leserinnlegg i Fosna_Folket fredag 8. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Torsdagsklubben har vært et kjærkomment tilbud som har betydd mye for mange, og en skulle ønske at vi hadde flere slike «Torsdagsklubber» i kommunen vår. Vi mener det er veldig viktig at kommunen er velvillig og bidrar til at dette tilbudet kan fortsette, og vi håper at de lokalene som nå bygges på Rissa Helsetun blir hensiktsmessige for Torsdagsklubben.
Venstre har også tatt til orde for å få flere aktivitetstilbud for eldre, både fra kommunens side og gjennom et samarbeid med frivilligsentralen. Dette vil vi fortsatt arbeide med.
Vi blir stadig eldre, og det er viktig å gi liv og innhold til disse årene. På denne måten kan de eldre holde seg aktive og friske.
Venstres mener at hver enkelt skal ha frihet til å gjøre egne valg til det beste for seg selv, og dette skal også gjelde i eldreomsorgen. I tillegg har vi alle ansvar for å bidra til fellesskapet, og til de som trenger det mest.
I et samfunn med frie borgere vil den enkelte gjerne bidra, og det er ofte det som kan gi oss meningsfulle liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**