Glad for Aps pelsdyr-nei

Arbeiderpartiet går inn for å legge ned pelsdyroppdrett i Norge. Et klart flertall på landsmøtet gikk inn for en styrt avvikling. — Vi er glad for Aps vedtak. En styrt avvikling av bransjen med omstillingsstøtte er riktig vei å gå, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 – Vi er glad for Aps vedtak. En styrt avvikling av bransjen med omstillingsstøtte er riktig vei å gå, mener Elvestuen.

– Vi er glad for Aps vedtak. En styrt avvikling av bransjen med omstillingsstøtte er riktig vei å gå, mener Elvestuen.
Foto: NRK

De siste tre årene har det vært avdekket ulovligheter i pelsdyroppdrett gjentatte ganger. Dokumentasjon har kommet både fra Mattilsynet og dyrevernere. Det er nå klart at pelsdyrnæringen ikke vil nå målene om dyrevelferd som Stortinget satte i 2003.

– Venstre setter dyrenes velferd i første rekke. Erfaringer fra andre land tilsier at det ikke er mulig å ha en lønnsom næring hvis man setter dyrenes behov først gjennom krav til bransjen. Vi vil derfor ha en omstillingsstøtte til pelsdyroppdrettere og styrt avvikling av bransjen, sier Ola Elvestuen

Les mer: Styrt avvikling av pelsdyrbransjen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**