Åpent brev til fylkesrådmannen om Linaaegården

Venstres fylkestingsgruppe reagerer på at administrasjonen i fylkeskommunen i praksis overkjører de folkevalgte i fylket i en så viktig vernesak som Linaaegården representerer. Det er spesielt med tanke på at saken har hatt stor oppmerksomhet både i media samt ved behandlingen i de folkevalgte organene. Fylkestingsgruppen har valgt å sende et åpent brev til fylkesrådmannen hvor Venstres syn klart kommer fram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Linaaegården

Linaaegården
Foto: Tor Homleid

Nedenfor gjengis brevet i sin helhet, som er sendt Vestfold fylkeskommune fra Venstres fylkestingsgruppe.

Til fylkesrådmannen i Vestfold fylkeskommune

Venstres fylkestingsgruppe har merket seg at det den siste tiden har skjedd ting omkring Linaaegården i Sandefjord.

Vi har fått tilsendt administrasjonens brev til Sandefjord kommune fra 17.03.2011 der Vestfold fylkeskommunen riktignok poengterer verneverdien, men ganske unnfallende overlater til Sandefjord kommune å bestemme om de vil rive Linaaegården.

Det overrasker oss at administrasjonen i praksis overkjører de folkevalgte i en så betent sak. Flertallet av politikerne i hovedutvalg for plan og areal har som kjent vurdert Linaaegården som bevaringsverdig.

Det er etter vårt skjønn svært spesielt at administrasjonen nå, uten å konfrontere de folkevalgte på forhånd, overlater til Sandefjord kommune å ta den endelige avgjørelsen i forhold til riving,

Vårt mandat, det gjelder både folkevalgte og administrasjon, er blant annet å ivareta kulturminner. Og kulturminner i Vestfold er tross alt mer enn vikinggraver og arbeidet for å komme på UNESCOs verdensarvliste.

Det er en kjent taktikk å la bevaringsverdige bygninger forfalle, noe som i denne saken åpenbart er planen til de som ønsker å rive og nedbygge arealet Rådhusgata 10 – Linaaegården. Som vi vet, er dessverre kulturminner for mange en underordnet verdi som stadig taper mot profitt i utbyggingssaker. Vi har som kjent flere slike i vente framover

Hvis administrasjonen i fylkeskommunen glatt overkjører et politisk vedtak uten å ta saken opp med de folevalgte, vil vi fra Venstres fylkestingsgruppe oppfatte det som mistillit.

Det eneste riktige her er at man foretar en midlertidig fredning og får saken tilbake til politisk behandling i fylkeskommunen. I motsatt fall er vi redd for at bulldozere pløyer ned Linaaegården før noen får sukk for seg.

Tønsberg, 17. april 2011

Med vennlig hilsen
Aina Dahl
Venstre
Medlem av hovedutvalg for plan og areal
[email protected]

Kåre Pettersen
Gruppeleder for Venstre i fylkestinget og medlem av fylkesutvalget
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**