Et anstendig minnesmerke

Det er grunn til å spørre Sosialistisk Venstreparti om de ønsker å ta vare på vår felles historie ved å gjemme den vekk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sara Henriksen

Foto: nn

SV har i det siste gått hardt ut i media og mener flertallet i Komite for miljø og byutvikling bedriver rasering av minnesmerkene i denne byen. Minnesmerket i Veiten er et viktig symbol på vår historie og de verdiene som ble kjempet frem. Samtidig er det ikke til å underslå at de fleste går forbi dette minnesmerket i Veiten uten verken å legge merke til, eller ta inn over seg, den historien som minnesmerket er ment å ivareta. Det er derfor grunn til å spørre Sosialistisk Venstreparti om det er slik de ønsker å ta vare på vår felles historie – ved å gjemme den vekk.

I dag er det uteservering på dette området. Både for minnesmerket og det offentlige byrommet, vil det være en stor oppgradering dersom det ryddes i uteserveringen og i bilparkeringen. Felles historie bør være synlig, kanskje spesielt for de av oss som kun har opplevd Andre verdenskrig gjennom fortellinger og historietimer.

Det flertallet i komiteen har gjort, er dermed å tilgjengeliggjøre historien, og visuelt rydde området. Dersom intensjonen er å skape et anstendig byrom rundt minnesmerket, tok flertallet i komiteen den rette beslutningen.

Mye kan tyde på at SV bruker minnesmerket som en politisk unnskyldning for å motsette seg det nye tilbygget på Ricks. Da burde SV i så fall være ærlige på at det tilbygget i seg selv som er problemet, og holde minnesmerket i Veiten utenfor debatten.

Få minnesmerker frem i lyset
Når Venstre stemmer for slike tilbygg, er det med ønske om å skape en by med folkemylder og helårsaktivitet på gateplan. I et nokså regntungt Bergen, er tak og enkle glasskonstruksjoner ofte svært hensiktsmessige for å skape vitalitet og identitet til byrommene. Med dette utgangspunktet, er SVs syn derfor totalt feilslått, all tid den legger opp til mindre bruk av byrommene og gjemmer vekk historiske minnesmerker.

Det er ikke disse verdiene Bergen er tuftet på, verdier som nettopp gjør Bergen til den vakre byen den er i dag. Vi skal ta vare på vår historie og våre minnesmerker, og det gjør vi best ved å la folk få se dem.

Sara Henriksen
Komité for miljø og byutvikling

INNLEGGET STO PÅ TRYKK I BA 23. APRIL

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**