Vil utvide skjenketidene

I neste bystyremøte vil Venstre fremme forslag om å øke skjenketidene til 03:00. Anders Skoglund håper Høyre og Frp mener alvor med programmene sine, og støtter forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Anders_Skoglund_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Påskeaften 23. april meldte BA at Frp etter sigende følger etter Høyre, og går inn for å øke skjenketiden til klokken 03:00. Venstre har foreslått dette lenge.

BA kan også fortelle at i bystyremøtet i mai vil Venstre fremme forslag om å utvide skjenketidene.

– Nå får vi se om Høyre og Frp mener alvor med politikken sin, eller om det bare er valgflesk, sier Venstres 3. kandidat, Anders Skoglund.

Hele interpellasjonen til bystyret kan du lese under.

Interpellasjon fra Anders Skoglund (V)
I 2008 gjennomførte Byrådet en endring i de lokale skjenkebestemmelsene som medførte at maksimal skjenketid ble redusert fra klokken 03:00 til klokken 02:30. Bestemmelsen ble begrunnet med et ønske om å redusere omfanget på og mengden av voldskriminalitet spesielt i Bergen sentrum.

I etterkant av endringen er det gjennomført flere undersøkelser av virkningene av innskrenkningene. I noen kommuner hvor skjenketidene er redusert er anmeldte voldsepisoder gått ned – i andre ikke. Blant annet serveringsstedet Rick’s har fått utarbeidet en rapport som ikke viser noen sammenheng mellom reduksjon av vold og skadelig adferd og reduksjon i skjenketidene. Rapporten peker derimot på tiltak som differensierte skjenketider og bedre transportmuligheter som tiltak som i større grad vil redusere utelivsvolden.

Derimot er det en gjennomgående oppfatning blant eiere og daglig ledere av serveringssteder i byen at endringene har gått på bekostning både av inntjening og av det øvrige tilbudet på serveringsstedene. Kulturtilbudet er redusert til fordel for ordinær servering, da serveringsstedene har sett seg nødt til å dreie konseptene sine i retning av tiltak som kan øke konsumet spesielt av alkoholholdige varer tidligere på kvelden, for å bøte på inntektstapet som innskrenkningen har medført.

Venstre ønsker et større fokus på andre tiltak mot utelivsvold. Et bedre kollektivtilbud ved for eksempel å gi ungdom muligheten til å benytte ungdomskort på nattbussen er tiltak som kan gi betydelig større effekt enn en innskrenkning av skjenketidene. Venstre ønsker også nasjonale bestemmelser som åpner for differensierte skjenketider. Gitt manglende dokumentasjon på ønsket effekt, står Byrådets innstramming igjen utelukkende som et tiltak som rammer næringslivet og reduserer kulturtilbudet og det kulturelle mangfoldet i utelivsbyen Bergen.

Forslag:
1: Bystyret ber Byrådet ta initiativ til å heve grensen for skjenking av alhoholholdige varer til den nasjonale maksgrensen klokken 03:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**