Filip Rygg misforstår dette med morsmål

I BA onsdag 27. april kunne vi lese om hvordan kommunen har kuttet i tilbudet av morsmålsopplæring blant innvandrerbarn i Bergen. Filip Ryggs forklaring er svak. Ikke siden beleiringen av Jeriko har et forsvar falt så fullstendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Idun Bortne

Foto: Tor Blaha

Fra 2012 er det bare elever som ikke kan norsk som vil få tospråklig opplæring i Bergen. Barna skal i utgangspunktet motta den undervisningen de trenger på sin nærskole, og får ikke lenger muligheten til å gå rett til Nygårds skole dersom de har behov for det. Flere frykter at det er første steg i en nedbygging av Nygårds skole som Bergens fremste institusjon for norskopplæring.

Venstre vil verne Nygårds skole
Det kan hende det er riktig. Om Venstre kommer i byråd etter valget vil vi i så fall kjempe mot en slik utvikling, for Nygårds skole er en bærebjelke i integreringsarbeidet i Bergen. Men skolebyråden begår flere enn én synd når han prioriterer bort morsmålundervisning. Filip Rygg har rett og slett fundamentalt misforstått morsmål.

Morsmålsundervisning er viktig for at barn med innvandrerbakgrunn skal lære godt norsk. Men det er ikke den eneste grunnen til at god morsmålsundervisning er av avgjørende betydning. Flerspråklige elever gir nemlig flerspråklige borgere, som er et stort konkurransefortrinn for enkeltindividene det gjelder, men også for Norge.

Flerspråklighet bra for næringslivet

En befolkning som behersker ulike språk er en av mange fordeler med et flerkulturelt Norge. Eksemplene er mange. Et av dem finner vi her i Bergen. TV2 som selskap — i dette tilfelle som nyhetsformidler — har gjort flittig bruk at flerspråklige medarbeidere til å tilby seerne sine en uovertruffen dekning av nyheter fra for eksempel Pakistan. Norsk næringsliv har et skrikende behov for medarbeidere med stor språkforståelse og kjennskap til ulike kulturer.

Derfor er det en bommert av bibelske dimensjoner når Filip Rygg vil prioritere ned morsmålsundervisningen fordi han ikke ser poenget med å gi elevene "et godt feriespråk". Det er nok heller skolebyrådens næringsvett som har tatt ferie.

Idun Bortne
Venstres medlem i oppvekstkomiteen og 5. kandidat til bystyret

INNLEGGET STO PÅ TRYKK I BA 2. MAI

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**