Terror mot Sellafield er et skrekkscenario

– Trusselen fra Sellafield er dramatisk, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen. Han ser opplysningene i dag om et mulig terrorforsøk mot anlegget som et skrekkscenario. Det lagres 80-100 tonn plutonium ved anlegget og 900-1000 tonn høyradioaktivt avfall, blant annet 900 kubikkmeter flytende avfall fordelt på 21 tanker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sellafield, nedbygging av området (bygninger)

Foto: Steinar Haugsvær

– Det haster med å få på plass varige løsninger som kan redusere trusselen atomanlegget Sellafield representerer ovenfor Norge, sier Helge Solum Larsen. – Venstre har vært bekymret for den ordinære sikkerheten knyttet til lagringen ved anlegget. Vi har grunn til å være ekstra urolige for hva terror kan medføre.

Statens strålevern har i en rapport beskrevet at Norge vil rammes sju ganger hardere enn ved Tjernobyl-ulykken for 25 år siden, hvis én prosent av avfallet på Sellafield slipper ut. Hvis ti prosent av avfallet slipper ut, kan nedfallet i Norge bli 50 ganger verre enn ved Tjernobyl.

Helge Solum Larsen

Foto: Thor Erik Skarpen

– Et ukontrollert utslipp fra Sellafield vil ramme Norge hardt. Konsekvensene for norsk landbruk og de store marine næringene bør gjøre alle urolige. Det er vanskelig å se hva som er den norske regjeringens strategi, sier Solum Larsen.

– Kravet Norge nå bør reise er at reprosseseringen avvikles helt og at avfallet i stedet sikres og plasseres i trygge anlegg for langtidslagring. At reprosseseringen skal fortsette utover 2015, med fortsatte store avfallslagre er svært dårlig nytt for Norge, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**