Igjen noteres minus for driften på Østre Bolæren

Fylkestinget behandlet tirsdag denne uken regnskap og årsrapport for Østre Bolæren.
– Isolert sett er resultatet bra i forhold til budsjettet for 2010 og etter nok en sommer med dårlig vær, kommenterte Venstres Aina Dahl innledningsvis da saken ble behandlet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Fra Østre Bolæren

Fra Østre Bolæren
Foto: Karin S. Frøyd

-Men Venstre er likevel bekymret over det samlede negative resultatet for Østre Bolæren. Det samme gjelder for så vidt Larvik Arena IKS og Norges Maritime Utdanningssenter AS, fortsatte hun.

Les videre fra Ainas innlegg i debatten nedenfor:

Så langt det er mulig må vi fjerne den risikoen som er knyttet til disse virksomhetene.

Fylkeskommunen kan ikke fortsette å bruke titalls millioner på foretak som ikke lar seg styre og som medfører kommersiell risiko.

Venstre noterer likevel med stor interesse økningen i antall båtreisende til Østre Bolæren i 2010.

Som vi forutsa så har ikke økte billettpriser slått ut på trafikken, sammenlignet med tidligere år. Tvert i mot viser det nye tilbudet som kom påplass i fjor mer enn en fordobling i antall reisende.

Jeg regner med at også opposisjonen har merket seg at båttilbudet er mye bedre og til en langt hyggeligere pris for fylkeskommunen.

Jeg vi berømme Flybåten for utviklingen av et godt båttilbud, og jeg skulle tro det blir enda bedre hvis man får i gang prøveordningen med avgang og ankomst fra Jarlsø.
Flere båtreisende vil bidra til økt omsetning og et bedre resultat for driften på Østre Bolæren.

Men Venstre vil igjen etterlyse en langsiktig avklaring av driften.
Vi er utålmodige og vurderer at det har tatt unødvendig lang tid.

Venstre ber derfor fylkesrådmannen om å prioritere saken om Østre Bolærnes framtid.

Vårt klare standpunkt er at fylkeskommunen ikke skal stå som ansvarlig driver av kommersiell virksomhet på Østre Bolæren.

Aina Dahl

Aina Dahl

Forhåpentlig kan 2011 sesongen bli den siste, slik at vi slipper flere underskudd.
Vårt signal er derfor at sesongen 2011 bør legges opp på en så nøktern måte som mulig og med et begrenset driftskonsept.

For øvrig ser vi også fram til at den nye reguleringsplanen foreligger.

Avslutningsvis kan jeg igjen forsikre Arbeiderpartiet om at Venstre ikke vil akseptere en storstilt privat hyttebygging på Østre Bolæren.

Det er trist at Arbeiderpartiets toppkandidater startet valgkampen i mediene med smålige beskyldninger mot Venstre. Det skaper ikke akkurat tillit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**