Viktig at fylket er en tydelig og positiv medeier i Teater Ibsen

Fylkestinget behandlet tirsdag denne uken en sak om ekstraordinær bevilgning til Teater Ibsen, som følge av at Tønsberg kommune trakk seg ut som eier ved årsskiftet. Venstre støttet rådmannens innstilling til støtte, og mener en videre deltagelse i et regionalt teatertilbud er et viktig bidrag til Vestfolds kulturliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Logo Teater Ibsen

Venstres Aina Dahl holdt innlegg i saken da denne ble behandlet i fylkestinget, og sa at det er viktig at Vestfold fylkeskommune er en tydelig og positiv medeier i Teater Ibsen.

Samtidig vil vi i fylkestingsgruppen beklage at Tønsberg etter bare få år som medeier valgte å trekke seg ut. Kommunene var jo først svært opptatt av å bli medeier i teateret fordi vi som var politikere den gang var klarsynte og så at en beskjeden egensatsing utløser betydelige statlige midler til kulturen, fortsatte hun.

-Fra fylkeskommunens side må vi være pådrivere for at teateret forankres hos en ny medeier i Vestfold.

Teater Ibsen har gjennom mange år gitt et utmerket kulturtilbud til Telemarks og Vestfolds innbyggere.

De er også et eksempel på et vellykket regionalt kultursamarbeid som er utviklet over mange år.

Spesielt barn og unge er en viktig målgruppe for teateret — gjennom Den Kulturelle Skolesekken.
Her har Teater Ibsen gjort en kjempeinnsats.

Det er viktig at kulturlivet bygges lokalt og regionalt.

Aina Dahl

Aina Dahl

Kulturlivet i Norge er i dag i alt for stor grad dominert av nasjonale kulturinstitusjoner lokalisert i Oslo.

Disse institusjonene legger beslag på en svært stor andel av budsjettmidler til både drift og investeringer.

Venstre kan derfor applaudere regjeringens reform, Kulturløftet, som skal heve kulturens status som samfunns- og politikkområde i Norge.

Og innen 2014 skal 1 prosent av statsbudsjettet gå til kulturmål. La oss håpe at det som loves også blir levert.

Intensjonen er at Norge skal være en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet. Slik det derfor ser ut, tyder det på at vi dermed kan glede oss over lyse utsikter med masse penger for kulturlivet framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**