Vi klarte det!!

Som kjent var siste frist for innlevering av listeforslag til det kommende kommunevalget
31. mars 2011! Dagen før, den 30.mars fikk vi på plass det som var helt avgjørende: Knut Inge
Ladegård takket ja til å stå på 1.plass på lista!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Vidar Brude, Wenche Aamodt Furuseth, Jan Svein Asprusten og Ola Elvestuen.

Vidar Brude, Wenche Aamodt Furuseth, Jan Svein Asprusten og Ola Elvestuen.

Interimstyret bestående av Vidar Brude, Wenche Aamodt Furuseth og Jan Svein Asprusten, som arbeidet for at Venstre fortsatt skulle være representert i Vestre Toten kommune, hadde dermed lykkes. Resten av listeforslaget var forlengst på plass. Hvorfor var dette så avgjørende? Interimstyret var hele tiden opptatt med at fornyelse måtte på plass!

Æren for det endelige resultat må deles med Ola Elvestuen, Venstres nestleder som opprinnelig er fra Eina. Uten hans optimisme og ukuelige tro på at vi ville lykkes så hadde dette ikke gått bra! Når det er sagt så må vi også trekke frem Bjørg Lien fra Oppland Venstre og ikke minst Odd Einar Dørum, begge viktige støttespillere.

VÅRT ENDELIGE LISTEFORSLAG ER FØLGENDE VED KOMMUNEVALGET FOR VESTRE TOTEN VENSTRE 11. OG 12. SEPTEMBER 2011:

1. Knut Inge Ladegård, Eina, 1969
2. Vidar Brude, Raufoss, 1951
3. Wenche Aamodt Furuseth, Reinsvoll, 1956
4. Jan Svein Asprusten, Raufoss, 1948
5. Mette Nordstrand Ødegård, Raufoss, 1976
6. Ove B. Mikkelsen, Eina, 1939
7. Eldbjørg Kristin Hylland, Raufoss, 1947
8. Øystein Barstad, Reinsvoll, 1955
9. Stine Hansen, Eina, 1992
10. Abe Joel Karaba, Raufoss, 1975
11. Marianne T. Strømberg Brude, Raufoss, 1983
12. Turid Mørk Øftsaas, Bøverbru, 1937
13. Ann Kristin Wien, Raufoss, 1968
14. Eva- Lina Strømberg Brude, Raufoss, 1952
15. Kristin Ringerud, Bøverbru, 1950
16. Kjersti Barstad, Reinsvoll, 1955
17. Odd Elvestuen, Eina, 1939
18. Ole Korsen, Eina, 1945

Den 14. april hadde vi vårt første åpne møte på Vestre Toten Rådhus. Her fikk vi nyttig orientering fra NAV-leder Knut Egil Asprusten. Ola Elvestuen hadde tidligere på dagen hatt møte på Gjøvik om Gjøvikbanen, viser til fyldig omtale i Oppland Arbeiderblad. Ellers hadde han siste nytt fra Venstres Landsmøte i Trondhjem. Viktig for oss nå er utarbeidelse av program for kommende valgkamp!

Bilde fra åpent møte på Vestre Toten Rådhus den 14. april 2011.

Bilde fra åpent møte på Vestre Toten Rådhus den 14. april 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**