TUNNEL GIR HANDLINGSROM

Partiet for nytenkning, innovasjon og kreativitet går nok en gang foran og viser veg for framtidas Hamar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

BM65

Foto: For jernbane

Partiet for nytenkning, innovasjon og kreativitet har nok en gang gått foran og vist veg, denne gang i skinnegangen: sjølsagt skal vi ha ny 2-spors jernbanetrasé i tunnel, der ny knutepunkt-terminal plasseres ved broen over Stangevegen. Sporene nordover fortsetter inn i den nye tunnelen, gjennom Furuberget og kommer ut ved Jessnes. Hamar Venstre krever at denne nye traséen skal være ferdig og operativ innen utgangen av 2019.
Den nye Hamar Knutepunktterminal for tog/buss/drosje/bil/sykkelgange bygges mellom dagens bro (Stangevegen) og byggene til Hedmark Trafikk og Sulland-bygget. Den skal følgelig bare flyttes noen hundre meter lenger øst enn dagens stasjon, men fremdeles med kort veg til sentrum.
Fordelene er så innlysende, kjære velger:
– Vi unngår at det kommende dobbeltsporet med høyhastighetstog (fart opp mot 240 km/t!) — skal rase over Åttemetersplanet, gjennom Strandgateparken og så på bro i Mjøsa utenfor Koigen(!)
– Vi unngår støy- og forurensing tett innpå oss, og vi fortsatt kunne se Skibladner nær sentrum og høre/se klokkespillet
– Vi unngår ulempene for alle de uheldige borgere som skulle få båndlagt eiendommene sine — og forhindrer en årelang utbyggingsfase
– Mange av sportraséene eiet av ROM Eiendom fristilles slik at den nye framtidsbydelen ESPERN endelig kan realiseres!
– Strandsonen kan bygges ut, forskjønnes og tilrettelegges for sykkel-og gangveger nå hele vegen fra Vikingskipet via Koigen forbi Domkirkeodden
– Den vakre, gamle stasjonsbygningen samt infrastruktur er nedslitt og tilfredsstiller ikke framtidas krav. En ny terminal er svaret, samtidig som vi verner og bruker Stasjonsbygningen på en annen måte.
– Bygging i tunnel vil ikke forstyrre daglig trafikk — dvs. jernbanedriften kan gå uforstyrret i hele byggeperioden!
– Dagens stasjonsområde og skinnegrunn gjennom sentrum har stor verdi — salg av dette vil kunne dekke noe av byggekostnadene.

Togtur

Foto: Hamar Venstre

Vi i Hamar Venstre har vært på studietur til Oslo, Drammen og Larvik — sett på senketunnel ved Operaen, studert stigningsproblematikk, blitt fascinert over vakker frigjøring av strandområder — vi vet at våre tanker og planer kan realiseres her i Hamar, her er kun snakk om politisk kløkt, vilje og gjennomføringsevne.
På Stortinget har vi i Venstre vår egen Borghild Tenden, og med Venstres nær 7% på siste meningsmålinger, er sjølbildet såpass bra at hun står på for oss med fornyet sjøltillit og uforminsket kraft!
Hamar Venstre går til valg med denne saken som hovedfokus — når vi får til dette, vil vi kunne bygge Nye Kreative Hamar på en helt annen måte. Kreativitet er å sette sammen kjente elementer på nye måter — hurra for handlingsrommet nytt Kulturhus, ny strandsone, nytt Kokeri, nytt dynamisk sentrum med mange fargerike butikker og boblende vannhull, sammen med Tog i Tunnel – vil gi oss! Ja til Kreative Hamar!

Stein Frøysang – Ordførerkandidat for Venstre i Hamar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**