Arve Cruickshank

Arve Cruickshank syntes at den siste perioden ga han så mange positive tilbakemeldinger og nye medlemmer at han takket ja til en periode til på topp. Nå vil han ha selskap av flere sosialliberalere i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Arve har fått avløsning som lokallagsleder ettersom listas andrekandidat, Jasmin Agovic-Nordaas, har overtatt den rollen. -Det er viktig at vi får kontinuitet, sier Venstre-veteranen, som nå er nestleder.

Arve er også medlem av fylkesstyret og deltok på Landsmøtet senest i år. Han har en bredere yrkeserfaring enn de fleste, noe som gir han god basis i sin rolle som generalpolitiker, særlig når han skal målbære Venstres syn i alle sektorer. Han har vært næringsdrivende, oppfinner, rådmann og har jobbet i Kystvakten og for helseetaten i fylket. Nå er han havnesjef i Lenvik.

Arve Cruickshank er en uredd politiker, og det berømmes han for. Han løfter Venstres ideal om åpenhet og habilitet i forvaltningen. Han er også nøktern, og mener at offentlige penger skal brukes der de trengs mest og fremmer aktivitet og vekst. Han vil legge til rette for næringslivet, men unngå konkurransevridende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**