Krever klima-svar fra regjeringen

Statsminister Stoltenberg vil ikke bekrefte at målet for innenlandske klimatiltak blir opprettholdt. — Regjeringen skaper nå usikkerhet om hva de vil i klimapolitikken. Stoltenbergs uttalelser føyer seg inn i rekken av regjeringens manglende engasjement for miljøet, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 - Venstre er bekymret for regjeringens konkrete klimaarbeid, sier Trine Skei Grande. .

– Venstre er bekymret for regjeringens konkrete klimaarbeid, sier Trine Skei Grande. .
Foto: Daniel Rugaas

Det var i forrige uke Skei Grande stilte statsministeren følgende spørsmål i Stortingets spørretime:

– Venstre er bekymret for sendrektigheten. Kan statsministeren bekrefte at klimameldingen vil komme til høsten? Kan han bekrefte at klimamålet ikke svekkes, nemlig at 2/3 av norske utslippskutt skal tas innenlands?

– Vi vurderer
– Jeg bekrefter at vi står ved klimaforliket, og en del av det klimaforliket er nettopp at vi skal følge det opp, legge frem nye meldinger og hele tiden evaluere, vurdere både mål og virkemidler. Så en del av klimaforliket er at vi løpende vurderer mål og virkemidler, sa Jens Stoltenberg.

Og om hvorvidt klimameldingen kommer som varslet til høsten:

– Det vi har varslet, er at meldingen skal komme til høsten. Det er klart det er viktig når meldingen kommer, men det aller viktigste er hva som faktisk gjøres, svarte statsministeren.

 Stoltenberg sprer usikkerhet om Norges klimamål.

Stoltenberg sprer usikkerhet om Norges klimamål.
Foto: Microsoft

– Sprer usikkerhet
Trine Skei Grande er ikke beroliget over svarene fra statsministeren.
– Tvert i mot. Svaret kan signalisere at regjeringen revurderer Stortingets vedtatte målsetting om at 2/3 av utslippskuttene skal tas i Norge, sier hun.

– I tillegg sprer statsministeren med sitt svar usikkerhet om klimameldingen vil komme til høsten. Jeg minner om at regjeringen allerede har utsatt meldingen en gang, påpeker Skei Grande.

Bellona-leder Frederic Hauge er sterkt kritisk til Regjeringens innsats for å få ned norske klimagassutslipp.
– Regjeringen er i ferd med å bli en parodi på seg selv i klimaarbeidet, sier Frederic Hauge, sier han til Aftenposten.no.

Ber om skriftlig svar
Venstre har nå bedt om en skriftlig forklaring fra Statsministeren:

"Kan statsministeren bekrefte at kommende Stortingsmelding ikke vil redusere målsetningene i klimaforliket, og kan Statsministeren bekrefte at Stortinget vil bli forelagt en klimamelding fra regjeringen i Stortingets høstsesjon 2011?"

 Statsbudsjettet 2011: Dokumenterer at utslippene vi øke. Den grønne linjen er Venstres, og viser hvor Norges utslipp skal ligge i 2020 dersom klimaforliket blir fulgt opp.

Statsbudsjettet 2011: Dokumenterer at utslippene vi øke. Den grønne linjen er Venstres, og viser hvor Norges utslipp skal ligge i 2020 dersom klimaforliket blir fulgt opp.
Foto: Venstre

Utslippene øker
Samtidig som Venstre stiller spørsmål om Stoltenbergs klimaplaner, viser regjeringens egne planer at utslippene øker. Ifølge statsbudsjettet for 2011 vil klimagassutslippene i Norge være på 57,5 millioner tonn i 2020 (Kilde: Nasjonalbudsjettet 2011, kapittel 3.6.4, side 95-96).

– Det er en økning på 6,7 millioner tonn i forhold til dagens nivå, og det innebærer at regjeringen nå for alvor er på vei bort fra klimaforliket vedtatt i Stortinget. Det er umiddelbare utsikter til reduksjoner av Norges CO2-utslipp, og det bekymrer oss, sier Skei Grande.

 2008: Fra pressekonferansen da alle partiene på Stortinget (utenom Frp) var enige om et klimaforlik.

2008: Fra pressekonferansen da alle partiene på Stortinget (utenom Frp) var enige om et klimaforlik.
Foto: Steinar Haugsvær

Fakta: Norges klimautslipp
Klimaforlikets mål er at utslippene skal være på 47 millioner tonn CO2 i 2020 (Eller presist: 15-17 millioner tonn lavere enn referansenbanen som presentert i RNB 2007 når man inkluderer opptak i skog).

Fakta: Klimaforliket fastsatt av Stortinget i 2008:
• 2008: Venstre fornøyd med klimaforliket
• Norge skal kutte sine klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. Ca 2/3 av kuttene skal tas nasjonalt.
• Rapporten Klimakur kom i 2010. Den lister opp tiltak som kan redusere de nasjonale utslippene.
• Regjeringen har varslet en Klimamelding høsten 2011. Der skal det redegjøres for hvordan de vil redusere norske klimagassutslipp. Meldingen skulle opprinnelig kommet nå i vår, men er blitt utsatt til etter valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**