Kritisk til nettovervåkning

– I praksis frykter jeg at kulturministerens nye tiltak mot ulovlig fildeling vil kunne åpne for en storstilt overvåkning av så godt som alle internettbrukere. Det er å bruke snurpenot i stedet for harpun, sier Venstres leder Trine Skei Grande i en kommentar til forslagene om nye endringer i åndsverkloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I dag sendte kulturminister Anniken Huitfeldt forslag til nye endringer i åndsverkloven på høring.

Teknologi, internett

Foto: Microsoft

Privat overvåkning
– Dersom forslagene blir vedtatt blir det opp rettighetshaverne på egen kjøl å registrere IP-adresser som etter deres mening er benyttet til krenkelser av opphavsretten. Tidligere har dette vært konsesjonsbelagt, og at man nå åpner for en slik privat overvåkning er en helt ny måte å kontrollere nettet på, slår Skei Grande fast.

– Forslagene innebærer en privatisering av politimyndigheten som jeg er svært skeptisk til. Det bør ikke være slik at private aktører får tilgang til identiteten bak IP-adresser, sier Skei Grande.

– Jeg mener at lignende regimer for å bekjempe fildeling i henholdsvis Sverige (IPRED) og Frankrike (HADOPI) går langt i å bryte med grunnleggende rettsstatsprinsipper, og er svært skeptisk til at Norge skal følge i samme retning, sier Skei Grande.

Datamaskin, pc, skole, fildeling

Foto: Microsoft

Vil blokkere nettsteder
I tillegg til at rettighetshaverne får økte friheter for å overvåke nettrafikken åpnes det også for blokkering av nettsteder som "åpenbart og i stort omfang tilgjengeliggjør innhold i strid med opphavsretten".

– Dette synes som en vanskelig balansegang i forhold til internettsensur. Blokkering av nettsteder har jeg ikke sans for, sier Skei Grande.

Savner bredere innfallsvinkel
– Venstres hovedpoeng i fildelingsdebatten er at vi må klare å lage et lovverk som ivaretar rettsstatlige prinsipper og personvernet — ikke at man bryter med disse prinsippene, sier Skei Grande.

– Venstre mener det burde vært utført en langt bredere utredning knyttet til opphavsrett i en moderne tid. Allerede i 2008 foreslo vi derfor at det skulle settes ned en egen offentlig utredning (NOU) knyttet til dette. Jeg beklager at den rødgrønne regjeringen ikke har villet lytte til oss, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**