Omkamp om datalagringsdirektivet

Forfatningsdomstoler i Tsjekkia, Romania og Tyskland har avvist datalagringsdirektivet, Sverige har utsatt innføring av datalagringsdirektivet ett år og nå kritiserer selv EU-kommisjonen sitt eget direktiv. – Det er en seier for individets integritet at EU-kommisjonen nå tar selvkritikk for dette hårreisende direktivet og innser at det har klare svakheter, sier Trine Skei Grande, leder for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I dag kom EUs egen evaluering av det omstridte datalagringsdirektivet, som har fått stor oppmerksomhet i Norge etter at Arbeiderpartiet og Høyre stemte det gjennom i Stortinget for to uker siden.

– Det er historisk at EU tar selvkritikk på denne måten og det underbygger bare enda sterkere at Arbeiderpartiet og Høyre burde ventet på evalueringen før de tvang gjennom et så overgripende direktiv, påpeker Skei Grande.

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landsmøte 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Hun fortsetter: – I evalueringsrapporten står det at direktivet viser klare svakheter når det kommer til personvern, harmonisering og kostnader for operatørene. Det burde være grunn nok til å skrote direktivet.

Vil ta kontakt med søsterparti
Venstre er medlem av den liberale gruppen i Europa som er mot direktivet, og vil nå jobbe for at alle miljøer som er motstandere av direktivet kommer på banen for å sikre at dette direktivet ikke får en fortsettelse.

– Direktivet bryter grunnleggende med prinsippet om at du ikke skal overvåkes dersom du ikke har gjort noe ulovlig, og vakte enorm debatt over hele Europa lenge før det ble banket gjennom i EU. Nå må Norge være tilstede for å bidra til at direktivet skrotes en gang for alle, sier Venstres leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**