Programmet skal vedtas

Rissa Venstre behandler programmet sitt tirsdag 24. mai på Rissa Rådhus, møterom Blåheia, kl. 19.30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Programmet er nå klart etter at fire grupper har jobba med programmet og kommet med forslag til ei gruppe som har sydd det sammen, og fått med de siste forslagene. Du kan lese forslaget her

Medlemmene er nå invitert til møte for å foreta den endelige behandlinga. Men også andre interesserte er velkommen!
Hovedpunktene er satsinga på nye skolebygg for å møte kravene til godt inneklima og universell utforming.
Ny gymsal på Stadsbygd er også med i progarmmet. Folkehelsa og tiltak for å bedre den, blir et viktig ansvarsområde i samhandlingsreformen, og Venstre ønsker derfor bedre tilrettelegging for friluftsliv i alle deler av kommunen. Sti rundt Botn er noe Venstre vil jobbe for.
Venstre går inn for å fjerne eiendomsskatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**