Vil bygge nytt ved rådhuset

Venstre vil fortette sentrum, og legge til rette for næringsbygg ved siden av rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Julie_Andersland_pressebilde_2011_kvadratisk

Foto: Tor Blaha

På parkeringsplassen ved siden av rådhuset vil Venstres Julie Andersland at det bygges nytt. Når kommunen nå skal utarbeide ny arealplan vil hun benytte anledningen til å omregulere stedet til næringsformål.

— Plassen ved rådhuset er svært attraktiv, men i dag er nytteverdien minimal. Det er på tide å utnytte arealet bedre, sier Andersland til Byavisen.

Den siste tiden har plassen blitt brukt av anleggsarbeidere som bygger det nye Gulatings-bygget. Når det er ferdigstilt håper Andersland at tomten kan brukes som næringsareal.

— Vi vil foreslå å omregulere området til næringsareal når kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandles i bystyret.

Kontor og butikk
Hun ser for seg et bygg med butikker eller lignende i de første etasjene og kontorlokaler i resten. Bygget må dog tilpasses området. Det er ikke snakk om et høyhus.

— Bedriftene i Bergen skriker etter næringsareal, sier Andersland.

Hun peker på at tomten vil være veldig attraktiv for næringslivet.

— Kontorlokaler i så nær tilknytning til Bybanen og såpass sentrumsnært vil være positivt for både næringslivet i Bergen og byens borgere.

Rett ved Bybanen
Andersland mener det er viktig å tilrettelegge for miljøvennlig transport for næringslivet.

— Skal man leggge til rette for at Bergen blir en lavutslippsby og for å få renere luft, er det lurt med tilrettelegging for fortetning langs bybanetraseen. Å bytte ut parkeringsplasser med arbeidsplasser tilrettelagt for kollektivtransport er en effektiv måte å nå målet på, avslutter Andersland.

Les mer om saken på side 7 i BA 26. mai.

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**