Venstre positiv til forhandlinger om uføreordning

Regjeringen presenterte i dag forslag til ny uføreordning. Venstre mener forslaget fra regjeringen er omtrent som forventet, og er positive til forhandlinger som sikrer et bredt flertall for den nye ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er glad for at forslaget fra regjeringen ikke er i samsvar med de lekkasjene som har vært i media den siste tiden, der det har blitt fremstilt som om ordningen ville gjøre det vanskeligere å kombinere jobb med uføretrygd.

– Jeg håper regjeringen ønsker reelle forhandlinger om en ny uføreordning, og Venstre ønsker å bidra til å få dette på plass, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

Trine Skei Grande mener forslaget fra regjeringen inneholder flere gode grep, og at hovedlinjene stort sett er fornuftige. Arbeidslinja er forsterket, og det vil bidra til at flere med redusert og variabel arbeidsevne kan delta i arbeidslivet.

– Våre hovedprioriteringer i et uføreforlik vil være å sikre at de som er 100% uføre, og dermed ikke kan jobbe, en sikker økonomisk situasjon. I tillegg må vi få til et mest mulig fleksibelt system der man kan kombinere uførhet og jobb på en langt bedre måte enn i dag. Det må ligge i grunn at det skal lønne seg å jobbe så mye som den enkelte har mulighet og evne til å gjøre, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**