Vent nå litt, Saugnes!

Rådmannen i Fet er veldig rask med å avskrive Vidsyn II og mener bygningen må rives da kommunen selv ikke har råd til istandsetting og vedlikehold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Heldigvis er ikke alle politikerne i Fet like overbevist om at dette huset ikke har noen framtid, utvalg for samfunn og miljø hadde denne saken til drøfting onsdag denne uken var gledelig nok (etter litt diskusjon) enstemmige i sin instilling om å forespørre Fet Næringsråd om alternative løsninger i privat regi og eie før et eventuelt rivingsvedtak fattes.
Det er utvilsomt en del politikere i bygda som er enige med rådmannen i at huset bør jevnes med jorda så snart som mulig. De har selvsagt helt rett i at Vidsyn II ikke har den samme historien eller ærverdigheten Herredshuset og skolen har, men den har jo en fin beliggenhet med flott utsikt ut over lensene og naturreservatet, og selv om den nå er medtatt etter år med forsømmelse er det i utgangspunktet en ganske fin trebygning med stort potensiale.
I Fet Venstre mener vi det er viktig å ta vare på historien vår og særpreget vårt selv om det ikke er fredet eller av spesiell kulturhistorisk verdi, så som som i dette tilfellet. Det betyr imidlertid ikke at denne oppgaven nødvendigvis må utføres og finansieres av det offentlige — private initativ og kulturbasert næringsliv er ofte vel så gode forvaltere av disse verdiene.

Det lokale næringslivet har allerede uttrykt et ønske om en dialog med kommunen om å overta bygget og legge til rette for næringsvirksomhet og/eller utleie – den muligheten ser det nå ut til at de får — så får vi håpe at politikere og næringsliv i fellesskap finner en løsning som både er lønnsom og som innebærer at kulturkvartalet får bestå med sine tre bygninger intakt.

Tine Jahren
Leder Fet Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**