Velgerne bestemmer!

Venstre er veien til et annet flertall; et flertall som tar de rusavhengiges situasjon på alvor; som evner å ta omfattende grep for å løse trafikkproblemene; som kan gi Bergen en mer ansvarlig økonomisk politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Erlend Horn

Venstre ble i BA 21. mai angrepet av AUFs Tore Eikeland; den troverdigheten vi har hatt på rusomsorg er visstnok borte fordi vi hører hjemme på den borgerlige siden i politikken.

Hva som gjorde at Eikeland hadde tro på Venstres ruspolitikk tidligere — da vi befant oss like mye på borgerlig side som i dag — vites ikke, men det er ikke det jeg ønsker å ta opp.

Eikeland later nemlig til å tro at det er de politiske partiene som bestemmer hva slags politikk som skal føres i Bergen. Det er det selvsagt ikke: Det er velgerne som bestemmer hva slags politikk som skal føres.

I dag har Høyre, KrF og Frp flertall i bystyret. Så lenge det er tilfelle vil det ikke skje noe med rusomsorgen i byen, og problemene i Nygårdsparken vil bare bli større.

Rådhuset Bergen

Det er velgerne som bestemmer om det skal gjøres noe eller ikke. Venstre går til valg på et nytt borgerlig flertall — med oss. Dersom velgerne gir oss det, vil vi kreve at det gjøres noe med rusomsorgen i byen og at det ryddes opp i Nygårdsparken.

Venstre er veien til et annet flertall; et flertall som tar de rusavhengiges situasjon på alvor; som evner å ta omfattende grep for å løse trafikkproblemene; som kan gi Bergen en mer ansvarlig økonomisk politikk. Dersom Eikeland synes det høres bra ut, må han gjerne stemme på oss han også.

Erlend A. Horn
2. kandidat

INNLEGGET STO PÅ TRYKK I BA 30. MAI 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**