Økning i klimagassutslipp

– Det er pinlig. Etter seks år med en rødgrønn regjering er Norge blitt en miljøsinke sier Karin S. Frøyd, org. nestleder i Vestfold Venstre. Les hennes kommentarartikkel i anledning Verdens Miljøverndag 5. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Verdens Miljøverndag 2011

Foto: UNEP

Det skal innrømmes at det er skjedd mye på miljøfronten de 39 årene siden opprettelsen av Verdens Miljøverndag. Utfordringene tidligere var nokså annerledes enn de er nå. Hva vi legger i ordene miljøvern og miljøutfordringer, har bare endret seg med tiden.

Det som nå bekymrer er de nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser at de norske klimagassutslippene øker igjen. – Det er pinlig. Etter seks år med en rødgrønn regjering er Norge blitt en miljøsinke. Regjeringen holder stø kurs mot brudd på klimaforliket (fra 2008) der Venstre, Høyre og KrF oppnådde felles enighet med regjeringen om å redusere Norges utslipp av klimagasser.

Samtidig som Venstre stiller spørsmål om regjeringens klimapolitikk, viser regjeringens egne planer at utslippene øker. Ifølge statsbudsjettet for 2011 vil klimagassutslippene i Norge være på 57,5 millioner tonn i 2020 (Kilde: Nasjonalbudsjettet 2011, kapittel 3.6.4, side 95-96). Det er en økning på 6,7 millioner tonn i forhold til dagens nivå, og det innebærer at regjeringen nå for alvor er på vei bort fra klimaforliket vedtatt i Stortinget. Det er ingen umiddelbare utsikter til reduksjon av Norges CO2-utslipp. Dette bekymrer.

Venstres forslag til overordnede tiltak for å redusere CO2-utslippene er:
Regjeringen må oppfylle renselovnadene de har gitt, både på Kårstø og Mongstad.
Norge må begynne å implementere forslagene som ble presentert gjennom KlimaKur2020.
Norge må innføre EUs fornybardirektiv med høye ambisjoner.
Regjeringen har store muligheter til å føre en svært offensiv klimapolitikk, selv i et trangt budsjett, gjennom skattlegging av klimafiendtlig atferd og reduksjon av skatt på arbeid.

I Vestfold vet vi at det finnes kunnskap og kompetanse til å utvikle teknologi og finne løsninger som reduserer utslippet av klimagasser. Vestfold har et stort potensial for fornybare energikilder, som solenergi og bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall. Med en slik satsing og med utbygging av infrastruktur for distribusjon av energi gjennom vannbårne løsninger, kan Vestfold få et variert og miljøvennlig energisystem.

 Karin S. Frøyd

Karin S. Frøyd

Ved å ta riktige veivalg med ny klimateknologi, vil dette kunne bidra til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser og være grunnlaget for den velferden vi skal skape framover.

Karin S. Frøyd,
Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**