Kunnskapskampanjen: Tidlig innsats hindrer frafall

Det er mye ressurser som kan spares ved å gripe inn tidlig med forebyggende tiltak i grunnskolen. Det er en tendens til at vi tenker at alle må få lov å være like, og derfor er vi redde for å stigmatisere ved å sette inn ekstra ressurser tidlig i grunnskolen, sier Therese Eidsaune ved Fosen videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Ønsker mer samarbeid mellom videregående og ungdomsskolen

Ønsker mer samarbeid mellom videregående og ungdomsskolen
Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Ledelsen ved Fosen videregående skole ønsker mer samarbeid og utveksling av både lærere og elever mellom grunnskolen og videregående. Det kan være elever fra grunnskolen som tar fag ved videregående, det kan være pedagogisk samarbeid, erfaringsutveksling og hospitering av lærere.

– Dette vil helt klart bidra til en skole som blir bedre for elevene. Ungdomsskolelærere får en bedre forståelse av hva som forventes av elevene på videregående skole og Lærere på videregående skole vil få mer kunnskap om elevene før de begynner på skolen, både om de pedagogiske metodene som brukes og elevenes ståsted, mener Arve Kjøstvedt assisterende rektor ved skolen.

 Ønsker samarbeid

Ønsker samarbeid
Foto:

Anne Jorid Gullbrekken er Fylkesleder i Sør Trøndelag og 3. kandidat på lista til fylkestinget.Hun har besøkt Fosen videregående skole i Bjugn.

– Venstre vil gjerne bidra til et bedre samarbeid mellom grunnskole og videregående nivå, noe som er lettere å få til ute i distriktene med større nærhet mellom ungdomsskolene og de videregående skolene, sier Anne Jorid Gullbrekken, som er godt fornøyd med et lærerrikt besøk.

Forebygging og krav

– Tidlig innsats for å hjelpe elevene i barneskolen, var signalet jeg fikk på spørsmålet om hva som må gjøres for å redusere frafallet i skolen, sier Gullbrekken

Et annet annet tema som ble tatt opp var at skolen er for “snill” og lar barn utvikle dårlige vaner.

– Med dårlige vaner hos elevene, vil ikke næringslivet ansette. Derfor må det bli minst like mye fokus på pliktene som elevene har som på rettighetene, avslutter ledelsen ved skolen unisont.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**