Lenvik Venstres bidrag i Kunnskapskampanjen

Som en del av Kunnskapskampanjen, der formålet er å avlegge 700 besøk til kunnskapsinstitusjoner på 70 dager, har også Lenvik Venstre bidratt til at kampanjen skal være et nyttig og vellykket tiltak. I denne forbindelsen har man hittil besøkt Finnsnes Ungdomsskole og Studiesenteret Finnsnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jasmin Agovic-Nordaas

Jasmin Agovic-Nordaas
Foto: privat

– Gjennom besøket har Lenvik Venstre ikke bare bidratt i forhold til Kunnskapskampanjen, men også fått bedre og bredere forståelse for de utfordringer disse to nevnte institusjoner møter. Det er nettopp gjennom denne forståelsen at vi klarer å utforme vår politikk, både lokalt og sentralt, som er i samsvar med preferanser til de involverte. Det hele var en positiv og lærerikt opplevelse som jeg ikke hadde vært foruten, sier lederen i Lenvik Venstre, Jasmin Agovic-Nordaas.

Ulike og felles behov
– De ulike utdanningsinstitusjoner hadde ulike behov, noe som var som forventet fra min side, fortsetter Agovic-Nordaas. Samtidig var begge institusjoner opptatt av bedre infrastruktur og innhold. Finnsnes Ungdomsskole var forståelig nok preget av den lokale debatten angående plasseringen av den nye Ungdomsskolen som skal avgjøres i kommunestyret i løpet av sommeren. Samtidig var de spurte presise i sine uttalelser og advarte om at den lokale skoledebatten ikke måtte overskygge det som var enda viktigere, nemlig innholdet i skolen. I denne sammenheng var det et sterkt ønske fra de spurte om at det fra politisk hold iverksettes tiltak som skal sørge for at lærerutdanningen blir på master nivå — noe som er helt i samsvar med Venstres politikk.

I tillegg ble det, på bakgrunn av ulike behov i forhold til både elever og administrasjon, fremmet behov for flere ansatte med annen relevant faglig bakgrunn i skolen, alt fra personer med helsefaglig bakgrunn til personer med juridisk bakgrunn. Rektoren på FUSK, Håvard Johnsen, etterlyste også flere vaktmestere, siden oppgaver knyttet til denne stillingen ofte måtte gjøres av rektoren selv. – I denne sammenheng må jeg si meg helt enige med rektoren: Rektorens oppgaver, som den øverste pedagogiske og administrative lederen i en skole, skal ikke bestå av å skifte sikringer, sier Agovic-Nordaas.

Representanten fra Studiesenteret, som i dette tilfelle var daglig leder Tom Erik Forså, var meget klar i sin tale når han ønsket seg større fokus på desentralisert utdanning — noe som forøvrig er den fremste oppgaven til Senteret siden de har som formål å drive utdanning i Midt-Tromsregionen i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge. Senteret har fått mange flere studenter i det siste, og dermed er det enda større behov for å samlokalisere administrasjonslokaler, undervisningslokaler og det lokale biblioteket, helst i et nytt bygg. – Dette er noe som jeg personlig kommer til å jobbe for hvis borgere av kommunen gir meg en sjanse til det, sier Agovic-Nordaas.

– Studiesenteret er en viktig aktør for både Lenvik kommune, og regionen forøvrig, ved at Senteret skaper etterspurt lokalkompetanse. Dermed er det viktig at vi som politikere i kommunen tilrettelegger for Studiesenteret, uavhengig av hvordan denne kanaliseringen skal skje. Tatt i betraktning at lederen for senteret etterlyste også større samarbeid med private aktører i området, er det igjen opp til oss politikere å tilrettelegge for, samt skape, felles fora mellom de private aktører og Studiesenteret, avslutter Jasmin Agovic-Nordaas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**