Ny organisering av nordnorsk samarbeid

Venstre foreslo i mars at LU burde nedlegges i dagens form. Nå er Fylkesrådet i realiteten havnet på samme standpunkt når de vil trekke seg ut av LU. Det gir neppe livsgrunnlag for et rest-LU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I går foreslo Fylkesrådet at Troms trekker seg ut fra 1.1. 2012. Venstre støttet dette under behandlingen og var med i et flertallsvedtak der man ber fylkesrådet jobbe videre med en gjennomgang av nordnorsk politisk samarbeid.

Forsto ikke forhandlingsgrunnlaget?
Roar Sollied minnet i debatten om hva forhandlingsgrunnlaget fra Troms var, iflg vedtaket i mars, og han er forbauset over at både Fylkesrådsleder og enkeltrepresentanter benektet hva som faktisk ble vedtatt. I vedtaket heter det at Fylkestinget ber Fylkesrådet om å få utredet “modell for nordnorsk politisk samarbeid.” -Hermetegnene referer direkte til en modell som er skissert i saksutredningen, der det sies i fire kulepunkter sier at 1) samarbeidet skal omfatte tre fylker; 2) Landsdelsrådet blir det nye LU, 3) Samarbeidet skal spisses og det skal være ambulerende ledelse og administrasjon; 4) Det skal etableres et Oslo-kontor med tre ansatte, en fra hvert fylke. -Hvis man ikke vet hva man vedtar, har man et demokratisk problem, sier Venstres representant. Han legger til at han aldri har ment at vedtaket skulle begrense forhandlingsmulighetene med de andre fylkene. -Utfallet hadde sannsynligvis blitt det samme så lenge de andre partene bare ville forsterke en LU-modell som Troms ikke vil ha, sier Sollied.

Roar Sollied viser Tromsø

Foto: Venstre

-Vi må videre jobbe målrettet og med utgangspunkt i den enkelte fylkeskommunes politikk. Vi har konkrete avtaleområder på flere områder og vi trenger å løse saker ad hoc. Fylkesråder/ordførere er våre representanter, sier Sollied, som er trygg på at politikere er flinke til å legge strukturer bak seg og jobbe videre i allianser for å oppnå det man ønsker: -Det vil vi gjøre også i tida etter LU.

Troms Venstre mener at vi ikke trenger et fjerde forvaltningsnivå (utvalg og råd) med administrasjon, posisjon og opposisjon. Det blir særlig ille når dette nivået selv initierer saker som ikke er forankret i den enkelte fylkeskommune. Og i bunn og grunn gjelder jo de politiske skillelinjene også i denne landsdelen. Vi er jo ikke nødvendigvis enig av geografiske grunner, men av politiske.

Rødgrønne stortingsrepresentanter i landsdelen har skrevet et opprop for å opprettholde LU, også fra Arnesen og Lange Nordahl i Troms. -Det blir de rødgrønnes utfordring, sier Sollied.

Her følger Venstres opprinnelige forslag til forhandlingsgrunnlag. Sollied så ikke noen grunn til å løfte det igjen etter nedstemmingen i mars. Lignende forslag ble senere fremmet av Finnmark Venstre:

Sak 19/11 Organisering av Landsdelssamarbeidet

1) Troms fylkesting mener at dagens Landsdelsutvalg bør nedlegges.
2) Ledelsen i fylkeskommunene i landsdelen avholder nødvendige møter for å avklare avtaler, felles utfordringer og muligheter.
3) Fylkeskommunene i landsdelen er på omgang vertskap for en årlig nordnorsk fylkestingskongress, som drøfter og utveksler synspunkter på saker som angår landsdelen, internasjonale avtaler og nordområdepolitikk.
4) Eventuelle behov for felles sekretariat tillegges fylkeskommunene etter tur eller fordeles etter emneområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**