Se Skei Grandes tale til landsstyret fra kl. 10 00

Denne helgen samles Venstres landsstyre på Klækken Hotell (Ringerike) lørdag 18. til søndag 19. juni. Vi sender leders tale direkte. Leder i Venstre, Trine Skei Grande, har politisk innledning lørdag kl. 10 00. Sentralstyret samles fredag 17. juni fra kl. 17 00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Klækken Hotell ligger i Ringerike Kommune, mindre enn en time både fra Oslo og Gardermoen. Kart: Se nederst i saken. Transport til hotellet: Det går direkte flybuss til og fra Gardermoen og hyppige avganger med buss til og fra Oslo.

Opptak fra lørdag 18. junil kl. 10 00: Leders tale
• Se også Venstres nettside for landsstyret med oppdaterte saker og uttalelser.

Kontaktpersoner for pressen:
Steinar Haugsvær: 95 07 00 41
Anne Solsvik: 99 59 87 96
Jan Christian Kolstø: 92 05 60 81

Program for møtehelga 17.-19. juni:
Fredag 17. juni:

17:00 Sentralstyremøte
20:30 Middag

Laurdag 18. juni:
09:00 Velkomen og konstituering
09:30 Statusorientering frå VHO
– Terje Breivik, generalsekretær

10:00 Leiars tale
– Innleiing ved leiar Trine Skei Grande
10:45 Generell politisk debatt

12:00 Lunsj

13:30 Generell politisk debatt held fram
14:15 Landsmøtet 2011
– Evaluering
– Handsaming av fråsegner
– Godkjenning av landsmøteprotokoll

15:15 Politiske fråsegner

16:00 Kaffepause m/mat

16:30 Valkampen 2011
17:30 Årsmøte i Venstres Opplysningsforbund (VO)
18.00 Slutt
19.00 Lokalt oppleg
– Middag

Søndag 19. juni:
09:00 Politiske fråsegner
10:00 Skolering og Lokalpolitisk nettverk
11:30 Møteplan 2012
12.00 Revidert budsjett 2011
12:30 Politiske fråsegner

13:00 Møteslutt og lunsj

Lokalisering Klækken hotell:

Kart, Klækken hotell, Hønefoss

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**