Regulert rovdyrpolitikk

Fylkestinget i Troms er enig om at bestandsmålene for rovdyr i Troms er overoppfylt og at forvaltningen ikke fungerer godt nok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Debatten var preget av nattens brudd i forhandlingene om et nytt rovdyrforlik på Stortinget, et forhold alle beklaget. Meningsforskjellene går mest på hvorvidt man skal redusere de nasjonale bestandsmålene eller øke dem, og hvorvidt det nasjonale ansvaret skal regionaliseres.

Venstre hevdet i fylkestinget at man først og fremst må få en bedre effektuering av uttak slik at ikke bestanden vokser utover de mål som er satt (i 2004). Venstre fikk flertall for et forslag om rask effektuering av ordrer på uttak av skadedyr. -Ansvaret må til slutt være nasjonalt når vi snakker om vandrende dyr, sier Roar Sollied.

Troms Venstre stemte til slutt mot SPs Rovdyr-uttalelse fordi den uttrykte et krav om å senke bestandsmålene, noe som vil rokke ved de internasjonale forpliktelsene vi har for levedyktige rovdyrstammer. Troms Venstre er derimot enig i at den faktiske bestanden for tida er for høy.

Roar Sollied er undrende til Mattilsynets trussel om beiteforbud for sauer. -Sauhold er en utendørsdisiplin og vi vil alltid oppleve rovdyrangrep så lenge det fins rovdyr igjen. Men vi må balansere dette og ha ordentlige erstatningsordninger for dem som blir berørt, sier Roar Sollied, som har vanskelig for å tro at noen vil foreslå at rovdyrene skal utryddes for godt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**