– Industrien må betale for klimautslipp

I dag ble saken om grønne sertifikat behandlet i Stortinget. — Endelig er en etterlengtet ordning på plass med bedre rammer for fornybar energiproduksjon i Norge, sier Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Etter så mange år, med så mange ulike, men mangelfulle støtteordninger, er vi endelig et stort skritt videre mot målet om grønne sertifikater. – Men industrien må ikke få slippe å betale den reelle prisen for energi, sa Borghild Tenden da Stortinget i dag debatterte grønne sertifikater.

Venstre peker på at energiutbygging krever mange år med planlegging og pengebruk fram til ferdig utbyggingsplan. De fremhever derfor at det haster å få på plass rammebetingelser for fornybar energi som utløser utbygging, slik at Norge ikke havner på etterskudd med å få en overgang fra fossil til fornybar energi og til å oppfylle de målene fornybardirektivet kommer til å pålegge oss.

vindmøller fornybar energi framtiden vind kraft vindkraft miljø

Foto: Stavanger Venstre

– Venstre skjønner derfor ikke hvordan det er mulig at regjeringen bruker tid og krefter på å forhandle ned Norges fornybarforpliktelser i forhandlingene med EU. Dette er tid og krefter som burde vært brukt på å få klimagassutslippene i Norge ned i samsvar med et klimaforlik de har vært med på, mener Borghild Tenden.

Markedet er den beste motoren for å få på plass en fornybarsatsning i Norge. Markedet avgjør prisen på elsertifikatene. Dersom det produseres mye fornybar kraft vil prisen bli lav, men dersom det bygges ut for lite kapasitet i forhold til de politiske målsettingene, vil etterspørselen etter grønne sertifikat bli større enn tilbudet. Det vil medføre økt pris og dermed gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar elektrisitetsproduksjon.

– Men et stort flertall Stortinget mener at enkelte aktører ikke skal være med på dette spleiselaget, sa Borghild Tenden i debatten.

– Flertallet mener at store deler av industrien skal slippe å betale den reelle prisen for energi, og ønsker derfor at hele regningen skal dyttes over på normale forbrukskunder. Resultatet vil være at norske forbrukere skal betale mer for at industrien skal slippe unna. For Venstre er det et viktig prinsipp at forurenser skal betale, og det hadde vi også trodd at det var for en del andre partier her i Stortinget. Vi stiller oss derfor uforstående til at dette prinsippet ikke skal gjelde i denne sammenhengen, sa Tenden og la fram forslag om å endre dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**