Ordfører Arne Storhaugs krav om dokumentasjon

Jeg viser til Bø blad den 9. juni hvor ordføreren krever dokumentasjon av undertegnede på ukultur av hemmelighold i Bø kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I denne spesielle saken gjelder det en politisk ledergruppe bestående av utvalgslederne, ordfører og varaordfører, som veldig få viste eksisterte, inkludert meg. Denne politiske ledergruppen består kun av de politiske samarbeidspartnerne Ap, Sp og Frp. Møtene blir ikke annonser, det finnes ingen dagsorden og det skrives ikke referat. Denne gruppen er en del av det kommunale styringssystemet og vil derfor måtte falle inn under kommuneloven. Vi snakker ikke om en uoffisiell politisk møteplass. Fylkesmannen sier at ordningen er i gråsonen når det gjelder lovlighet. Ordføreren syns tydeligvis at det er helt greit, i og med at han kan vise til et vedtak tilbake til 1999. Jeg vet ikke hva Venstre stemte i 1999, noe som heller ikke spilte noen rolle fordi ordføreren satt med flertallet.

Beklager min egen mangel på kunnskap, men jeg har ikke lest alle vedtak fattet tilbake til Arne Storhaug ble ordfører for 16 år siden, eller enda lengre tilbake hvis det skulle være et krav. Jeg syns ordføreren skal huske at han er den eneste fulltidspolitikeren i Bø og burde være en samlende politiker for alle partiene i kommunestyret. At partileder i Bø Arbeiderparti Arvid Hagen i Varden 10. juni er forundra over at jeg ikke kjenner til denne ledergruppen, er kanskje ikke så rart, siden han sitter midt i maktens smørøye. Han sitter nok på mye mer informasjon enn opposisjonen gjør. Vil bare minne om at journalister som har dekket Bø politikken i årevis heller ikke kjente til denne politiske ledergruppen.

Når du samler en gruppe av maktpersoner i et formelt organ, og ingen andre har innsyn, strider dette mot Venstre sin ideologi. Jeg har ikke noe problem med å forstå at en har behov for diskusjon og koordinering, men hvorfor uten innsyn? For meg og alle andre som ikke er innenfor den indre sirkelen, vil det som foregår i denne gruppen være hemmelig.

Når ordfører Storhaug skal tilbakevise ukultur viser han til vedtak. Han tror da tydeligvis at kultur skapes gjennom flertallsbeslutninger. Det tror ikke jeg. Jeg mener at kultur skapes gjennom holdninger og at en ordfører bør være samlende og inkluderende.
I sin utfordring i Bø blad spør han også om ukulturen gjelder blant politikerne eller administrasjonen. Skjønner at han har behov for å skyve administrasjonen foran seg, men jeg er sikker på at han ikke vil lykkes i det.

Eksempel på mer dokumentasjon bare fra de siste månedene, kan være et avgjørende notat fra kultursjefen om skianlegget på Nordbøåsen, som ble presentert av Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret, uten at opposisjonen hadde sett det. Et annet eksempel er ordføreren som fremmer sin partikollega inn i styret til Bø blad, på tross av enighet om kommunen skulle ha et passivt eierforhold til lokalavisa. Ingen i opposisjonen viste dette.

I Bø Venstre sitt program står det:
"Bø Venstre vil at Bø kommune skal vere ein open og inkluderande kommune på alle nivå. Me vil vere open for alle politiske innspel og bidra til å gjere politiske arenaer til gode diskusjonsforum".

Så blir resten opp til velgerne.

Olav Kasland
1. kandidat Bø Venstre
2. kandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**