MEDLEMSMØTE 20.JUNI 2011 kl 20:00

Alle medlemmar er hjarteleg velkomne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Måndag 20.juni 2011 kl 20:00 på møterom Niusen, rådhuset.

Sakliste:

1. Vedtak Valprogram 2011-2015 (sjå heimesida vår www.skodje.www.venstre.no )

2. Venstre sitt framlegg i sak for kommunestyret om politisk struktur

3. Andre saker til kommunestyremøtet 21.juni 2011

4. Valkampplan

5. Eventuelt

Kari Grindvik
leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**