Lofoten og Vesterålen i Stortinget

Denne uken ble forvaltningsplanen for områdene utenfor Lofoten behandlet i Stortinget. – Venstre mener at gårsdagens vedtak er en viktig miljøseier. Det er det av to årsaker. Lofoten og Vesterålen er et meget viktig og sårbart område, også i internasjonal sammenheng. Men det er også en av veldig få miljøseireunder denne regjeringen, og da er det viktig å feire dem vi har, sa Trine Skei Grande, leder for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Lofoten og Vesterålen
Venstre ønsker varig vern av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen og er glad for at man har vunnet en midlertidig seier.

– Dette handler om å gi grønt lys til noen områder, og rødt lys til noen andre områder. Hvis det er noe område i hele Norge, på norsk sokkel, vi bør gi rødt lys, er det jo akkurat dette området. Poenget med en forvaltningsplan var jo den helhetlige tankegangen om hele sokkelen, der vi skulle innføre rødt og grønt lys. Det at regjeringen nå har satt gult lys, er et godt skritt i riktig retning, men vi hadde aller helst ønsket at man hadde fått rødt lys på dette området, sa Skei Grande.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Skei Grande pekte på at selv Ekofisk, som har vært drevet i over 40 år, har mer ressurser enn det vi snakker om i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Spesielle områder
Det er to grunner til at de områdene er spesielt viktige å ta vare på. Det ene er at sokkelen her er veldig smal, noe som fører til at drifta og drivverdige forekomster blir nærme land. Venstre mener at selv om vi prøver å drive vår oljevirksomhet så sikkert som overhodet mulig, er det ingen som kan garantere at det aldri skal skje noe galt.

– Det andre er at dette er et så viktig område når det gjelder å ta vare på verdensarven som vi er satt til å forvalte. Når vi ser hvordan andre land tar vare på sin store verdensnaturarv, syns jeg det minste vi kan gjøre, er å sørge for at Lofoten, Vesterålen og Ytre Senja skal være et område som er vårt bidrag til verdens naturarv, sa Skei Grande.

Barentshavet
I nordområdene vet vi at sikkerhet er viktig for å få til løsninger som skal være bærekraftige. Vi har sett hvordan is, snø og kulde på Snøhvit har ført til at vi har hatt ekstra utfordringer med å gjøre jobben på ordentlig vis. Det å flytte grensa fra 50 km til 35 km vil føre til at oljeutslipp når land mye fortere.

– Man får vel knapt uttalt ordet «oljelense» før man har utslippet ved land. For å illustrere det kort: Da Statfjord A i 2007 slapp ut 36 000 tonn olje i et utslipp, forsvant det før det nådde land. Men da «Full City» gikk på grunn utenfor Langesund med 50—200 tonn, fikk man et kjempeproblem, fordi det var så nært land, avsluttet Skei Grande.

Les referatet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**