Jasmin Agovic-Nordaas

På andreplassen på lokalvalglista i Lenvik står Jasmin Agovic-Nordaas. Han er i år blitt lokallagsleder og går i tett spann og arbeidsfordeling med veteranen Arve Cruickshank, som har førsteplassen og er nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Jasmin kom alene som asylant til Norge fra Jugoslavia i 1992, 16 år gammel. Han er nå 35, gift med Monica, har et barn og bor på Finnsnes. Hans foreldre og søster bor i dag i Bosnia Herzegovina.

Jasmin lærte seg norsk forholdsvis fort ved at han aktivt valgte å sosialisere med etniske nordmenn. Han hadde mange småjobber i Midt-Troms, og etter en tid som arbeidsledig meldte han seg for vernepliktstjeneste. Han følte han hadde et behov for å betale tilbake til landet som hadde gitt han et anstendig liv. Etter avtjent førstegangstjeneste søkte han Universitet i Tromsø og studerte historie og statsvitenskap. I dag er han i ferd med å avslutte mastergrad.

Ekstra interessert i demokrati

Jasmin Agovoc-Nordaas

Foto: Roar Sollied

Politisk interessert har han alltid vært. Han vokste opp under et kommunistisk ett-partiregime. -Å vokse opp under slike omstendigheter der hvert ord som omhandler regimet måtte veies både to og tre ganger, og deretter komme til et liberalt demokrati med en av de eldste og mest liberale grunnlover i verden slik som den i Norge, gjør at jeg setter mye større pris på frivalg, ytringsfrihet og demokrati enn kanskje andre nordmenn gjør. Alt for mange borgere av dette landet tar demokratiet for gitt, noe som henger sammen med det faktum at Norge har vært, mer eller mindre, demokratisk siden den nevnte konstitusjonen var skrevet for snart 200 år siden. Den gylne middelveien, dvs. sentrumspolitikk som balanserer og modererer de radikale yterpunktene i det politiske landskapet, er det som opptar og fascinerer meg mest. Blander man dette med en god dose av mer human innvandringspolitikk, målrettete miljøløsninger som fremtidserstatning for oljebasert økonomi, støtte til småbedrifter, som er kjernen i det norske næringslivet, og fornuftig skolepolitikk, så var det ikke vanskelig å finne parti i mitt liv — nemlig partiet Venstre, sier Jasmin Agovic-Nordaas.

Jasmin har ved en tilfeldighet giftet seg til navnet Nordaas, som er et tidligere kjent Venstre-navn i Lenvik. Steinar Nordaas, som for kort tid siden gikk bort, er i familie med Jasmins kone Monica.

Jasmin har hatt en bratt intro i Venstre. Han ble i fjor medlem, så lokallagsleder og nominert som nr 2. Han har deltatt på fylkesårsmøtet og flere lokalpolitiske nettverksamlinger i Troms. Men han har lyst på mer, først og fremst å bli fast kommunestyremedlem.

Du kan bli venn med og mer kjent med Jasmin på Facebook.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**