Uttalelse: Behandling, ikke straff

Nylig lanserte The Global Commission on Drug Policy en rapport som anbefalte en rekke tiltak, deriblant heroinassistert behandling som Venstre vil innføre, og Portugalmodellen som Venstre vil utrede. Komiteen presenterte også 4 prinsipper for narkotikapolitikken. Venstre mener Norges politikk må endres så den er i tråd med disse prinsippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra Venstres landsstyre 18. juni

The Global Commission on Drug Policy er en komité som består av blant annet tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, tidligere presidenter fra Mexico, Colombia og Brasil, en rekke andre høytstående politikere og ledende intellektuelle fra flere land. Denne komiteen har kommet frem til at de siste femti års narkotikapolitikk har vært totalt forfeilet, og må reformeres.

 Narkotikapolitikken må være basert på respekt for menneskerettigheter og folkehelse.

Narkotikapolitikken må være basert på respekt for menneskerettigheter og folkehelse.
Foto: Microsoft

De 4 prinsippene komiteen har kommet frem til at bør legges til grunn for narkotikapolitikken er:
1. Narkotikapolitikken må basere seg på empiri og vitenskapelig bevis.
2. Narkotikapolitikken må være basert på respekt for menneskerettigheter og folkehelse. Stigmatiseringen og marginaliseringen av rusbrukere kan ikke forsvares. Personer med en narkotikaavhengighet må behandles som pasienter, ikke som kriminelle.
3. Narkotikapolitikken i hvert enkelt land må ta inn over seg de globale effektene av narkotika, samtidig som den tilpasses lokale forhold.
4. Narkotikapolitikken må gjennomføres på en helhetlig måte.

Venstre stiller seg bak disse prinsippene, og vil reformere Norges narkotikapolitikk så den er i tråd med disse.

Komiteen har også anbefalt en rekke konkrete tiltak. Et av de er heroinassistert behandling for de tyngste brukerne. Venstre mener at det er på tide at denne behandlingsformen også blir tilgjengelig i Norge.

 Det er ikke empirisk belegg for påstanden om at straff reduserer bruk av narkotika.

Det er ikke empirisk belegg for påstanden om at straff reduserer bruk av narkotika.
Foto: V

Komiteen har sett på hvilken rolle straff bør ha i å bekjempe narkotika. Den har funnet ut at det ikke er noe empirisk belegg for antagelsen om at straff reduserer bruken av narkotiske stoffer. Redusert straffenivå har ikke vist seg å øke bruken. De prestisjetunge medisinske tidsskriftene The Lancet og British Medical Journal har på lederplass begge anbefalt å gå vekk fra dagens forbudsregime. Portugal fremheves som et foregangsland i å finne alternativer til straff for å redusere narkotikabruken.

Av alle studier som ser på sammenhengen mellom bruk av politiressurser og narkotikarelatert vold, finner 91 prosent at økt innsats fra politi og rettsvesen fører til økt vold.
På bakgrunn av disse fakta anbefaler Komiteen å innføre alternative straffesanksjoner for småskala og førstegangs narkotikalangere.

Disse anbefalingene er i tråd med Straffelovskommisjonens råd. Venstre vil derfor gjennomgå straffenivået på narkotikaovertredelser og utrede Portugal-modellen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**