Uttalelse: Krever Vest-Sahara-forklaring fra Støre

Venstre mener det er åpenbart at Vest-Sahara er okkupert og i ferd med å bli annektert. Venstre krever nå at Støre forklarer hva som er regjeringens holdning til Vest-Sahara og om UD fraråder norsk næringslivsaktivitet i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra Venstres sentralstyre 17.06.2011:

Helge Solum Larsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Framtiden i våre hender la 17. juni fram rapporten Feilslått frarådning og glemte ord, en gjennomgang av Vest-Sahara-uttalelser fra Regjeringen i perioden 2002 til 2011. Rapporten peker på at mens utenriksminister Jonas Gahr Støre tydelig fraråder norske næringsaktiviteter i Vest-Sahara når han snakker til Stortinget, gjør Utenriksdepartementet noe annet i kontakt med næringslivet. Venstre mener dette er dobbeltkommunikasjon fra Utenriksdepartementet.

Ifølge FNs komité for avkoloniseringssaker er Vest-Sahara den eneste gjenværende kolonien på det afrikanske kontinent. 4. mai 2010 reiste Venstre en interpellasjon om Vest-Sahara i Stortinget. Da lovet Støre å komme tilbake med en redegjørelse, men redegjørelsen som ble sendt til Stortinget 8. juni i fjor samsvarer svært dårlig med opplysningene som kommer fram i rapporten fra FIVH.

Venstre mener UD må gi klare råd om at næringslivet må holde seg unna investeringer og virksomhet i det okkuperte Vest-Sahara. Venstre krever nå en ny forklaring fra Støre om hva som er regjeringens holdning til Vest-Sahara.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**