Påpekte manglende skolefokus i ny kommuneorganisasjon

Venstre støtter Utdanningsforbundet i sin betenkning om skolens plass i ny organisasjonsmodell i Stokke kommune. Kåre Pettersen spurte rådmann i mandagens kommunestyremøte hvordan han så for seg en endelig modell hvor Stokkeskolen ble ivaretatt i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Stokke rådhus

Stokke rådhus
Foto: Kåre Pettersen

Rådmannen svarte at det ikke var planer om å erstatte skolefaglig sjef, og at de enkelte rektorer nå kunne rapportere til ny kommunalsjefstilling for oppvekst, kunnskap og kultur.

Kåre Pettersen fulgte opp med en bekymring for manglende talerør for skolen, siden ikke en eneste person lenger var dedikert for grunnskolen i kommuneadministrasjon. Barnehagesektoren har derimot flere personer i kommunens administrasjon.

Venstre kan love at vi vil følge opp hvordan den endelige organisasjonen vil lande med tanke på skolefokuset i kommunens administrasjon, når kommunestyret igjen samles over sommerferien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**