Se mulighetene! – Svelvik Venstres program for 2011-15

Svelvik Venstres porgram for neste fireårs periode er et produkt av en massiv kollektiv innsats fra et lite lokallag, der alle har bidratt aktivt med både tekst og innspill hele veien. Med hyppige møter og store mengder epost frem og tilbake har vi i løpet av noen få måneder gått fra ingenting til et solid 12 siders program som vi er stolte av. God lesing!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Valg 2011

Svelvik Venstre har valgt vår visjon for det arbeidet vi skal gjøre på vegne av våre velgere i perioden 2011 – 2015: "Se mulighetene!"

Nettopp disse ordene — Se mulighetene! — Går som en rød tråd gjennom vårt program. Selv om vi har en anstrengt kommuneøkonomi og utfordringer som møter oss på alle bauger og kanter, tror vi i Venstre at det finnes mange muligheter for Svelvik om vi bare åpner øynene og våger å tenke nytt. Det er mulig å skape en positiv utvikling også i Svelvik, og samtidig føre en forsvarlig økonomisk politikk.

Derfor har vårt program et stort fokus på lokale saker og utvikling, som er det man bør konsentrere seg om i et kommunevalg. Vi forskutterer ikke hypotetisk stortings- og fylkespolitikk i vårt lokalprogram, og konsentrerer oss om det vi kan få til i Svelvik. Både alene, sammen med lokalt næringsliv og i samarbeid med kommunene rundt oss. Her finner du heller ingen fagre løfter som koster penger vi ikke har, men realistiske forslag som vil gjøre Svelvik til et bedre sted å leve – både på kort og lang sikt.

Det er nå en gang sånn at de gode løsningene ofte ligger i sentrum, som en gylden middelvei, også i politikken. Vi håper du finner mange av dem i dette programmet. Godt valg!

Her finner du Svelvik Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**