Nasjonalt senter for læreverk

Venstre vedtok på sitt landsstyremøte at partiet ønsket å kvalitetssikre læreverk. Venstre vil opprette et nasjonalt senter, og Vestfold Venstre ser det som naturlig at dette legges til Høgskolen i Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kvalitetssikring av læremidler

Læreverkene styrer mye av undervisningen i norsk skole. Det er derfor avgjørende at lærebøkene som brukes er gode, både faglig, språklig og pedagogisk.
Før eksisterte godkjenningsordningen for læreverk. Forskning viser at kvaliteten på læreverk ble dårlige når godkjenningsordningen forsvant.

For å øke kvaliteten har Venstre vedtatt at det må opprettes et nasjonalt senter for læremidler. Dette senteret er blant annet ment som en forbrukerveileder som på et objektivt grunnlag kan fortelle hva som er gode læremidler, og som kan gi råd til lærerne om hvordan læremidlene kan brukes
Det var Vestfold Venstre som fremmet forslaget om at Venstre skal jobbe for et nasjonalt senter.

Hilmar Flatabø

Hilmar Flatabø
Foto: Kåre Pettersen

-" Det er viktig at skole og lærere kan få hjelp til å velge gode læremidler. Venstre er svært opptatt av at skoler og lærere skal få bruke tiden sin på elevene sine. Vurdering av læreverk er meget tidkrevend, så et slikt senter vil ikke bare øke kvaliteten, men også sikre at lærere kan få bruke tiden bedre. "- sier fylkesleder for Vestfold Venstre Hilmar Flatabø.

Høgskolen i Vestfold har i dag et dyktig miljø innenfor forskning på læreverk.

For Vestfold Venstre vil det være naturlig at et slikt kompetansesenter legges til Høgskolen i Vestfold,- avslutter Hilmar Flatabø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**